مریم میرزاخانی و هندسه غیراقلیدسی

برای اینکه تصویر دقیق‌تری از کارهای مریم میرزاخانی بویژه کنکاش در رفتارهای توپ بیلیارد هنگام حرکت روی میز و برخوردش به لبه‌های میز، داشته باشیم، آشنایی با هندسه‌های غیراقلیدسی که کشف آن اثری شگرف بر تفکر انسان داشته‌، ضروری است.

 

برای اینکه تصویر دقیق‌تری از کارهای مریم میرزاخانی بویژه کنکاش در رفتارهای توپ بیلیارد هنگام حرکت روی میز و برخوردش به لبه‌های میز، داشته باشیم، آشنایی با هندسه‌های غیراقلیدسی که کشف آن اثری شگرف بر تفکر انسان داشته‌، ضروری است.

مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=481 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.