گفتگو با مهرداد درویش پور و ناصر مکارمی درباره خشونت درایران

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - گفتگوی بسیارخوبی بود.
راهنمایی های خوبی داشتند.
میشود گفت به هشتاد درصد ازریشه های خشونت اشاره خوبی داشتند.
ولی به چه خاطر وبه چه دلیلی عریان مسایل را نگفتند.خود دانند.
یک روانشناس ویاجامعه شناس وروانکاو من فکرمیکنم درلفافه
بناید مشکلات را دریک فضای مجازی مطرح کنند.
همین محافظه کاری ها وبه اصل ها وارد نشدن خود یکی ازعلل
سکوت درمقابل ناهنجاری های اجتماعی است.
ازهردوتوقع بود عریان ترحرفشان رابزنند.
درمورد منبر میگوید وعریان حرفشان را می زنند.
ولی هفتاد درصدمردم را شهروند درجه دو کردن را مطرح نمیکند.
علت بی قانونی واساس این بی قانونی درپس انقلاب مشروطه را مخفی وسکرت نگه میدارند.
بهتربود همه چیزراعریان حرف میزدند.
عدم انتشار شده: 
false