تهرانِ برجام، واشنگتنِ فرجام و مخالفْ تراشيده شدگان !


از آزاديخواهان و كسانى كه در مقابل اشكال مختلف ستم و زياده طلبى در جهان مبارزه مى كنند يك چيز ياد گرفته ام و آن، شهامت گفتن است. شهامتِ نقد براى خود منتقد زيانبار هم كه باشد براى مردم منفعت دارد.

 

 

آنچه ديده مى شود همانى نيست كه انديشيده شده است.
" مخالفْ تراشيده شدگان " دارند منافع و سياست هاى ديكته شده ى حكومت ها را اجرا مى كنند نه منافع ملى و مردمى را. " واشنگتنِ برجام " دارد " تهرانِ برجام " را جهت بسترسازى يك رفرم، سبك و سنگين مى كند. " تهران برجام" چنان وانمود مى كند كه دارد فريب مى خورد و روحانى را براى اين بازى انتخاب كرده است، اما در حقيقت، اين فقط يك وانمودگى است. " واشنگتن برجام " عاملان و مدياى خويش را در راستاى بسترسازى براى رفرم با روحانى توجيه كرده است و از آنسو " دولتِ برجامِ وانمودگى" دارد در درون عاملان و گروه هاى تبليغاتى "واشنگتنِ برجام " به كارهاى موازى و مثلاً مخالف دست مى زند. در وهله ى نخست هر دو سو به اين مى انديشند كه تنها كسانى حق حضور در اين بازى را دارند كه موافق رفرمِ ديكته شده باشند. پس مخالفان كليت رژيم و تشكيلات هايى كه خارج از اين ديكته اند به شدت كوبيده مى شوند. اگرچه واژه ى ملت و مردم از زبان " مخالفْ تراشيده شدگان" نمى افتد اما ذهن و دلشان از ملت و مردم خاليست. واشنگتن فعلاً گروه هايى را از كردستان و آزربايجان و ديگر مليت ها برگزيده كه در راستاى رفرم و اصلاح طلبى كوشش مى كنند. اين كار هم براى دولتِ مثلاً رفرميست و هم براى عاملان خارجىِ موافق با رفرم، بهانه اى شده تا مخالفان استقلال طلب و آزاديخواه را با ادبيات سخيف و لمپنى و زشت بكوبند و از صحنه به در كنند. " تهران برجام" در حقيقت بازى را طورى چيده است كه هم مخالفان اصليش را حذف كند و هم " واشنگتنِ برجام " را دور بزند. واشنگتن بايد در نظر داشته باشد كه ضربات و صدمات ناشى از اين كار، و حذف و محو مخالفان واقعى به دست " مخالفْ تراشيده شدگان " هزينه ى به مراتب سنگين ترى بر جاى خواهد گذاشت.
" مخالفْ تراشيده شدگان " در بعضى موارد دارند عزت و كرامت انسانِ آزادگى را تحت تاثير ادبيات سياسى سركوب از بين مى برند و در عين حال جهت سركوب مخالفان واقعى از منابع اطلاعاتىِ تهرانِ برجام و واشنگتنِ برجام بهره مى برند. در آزربايجان، كرامت انسانى را با ادبيات تخريب و تهديد زير پا مى نهند. ادبياتِ سياسى اين " مخالفْ تراشيده شدگان" مشابه ادبيات حكومت جمهورى اسلامى و ادبيات كوچه بازارى احمدى نژادهاست. براى مثال اگر نحوه ى بيان و نوشتار اينها را مطالعه كنيد در مى يابيد كه از يك منبع سركوب، سر مى گيرند.
ادبيات سياسى اين " مخالف تراشيده شدگان " در داخل آزربايجان ربطى به ادبيات سياسى حركت ملى ندارد و كاملاً متاثر از ادبيات سخيف " تهران سياسى " است.
به هر حال " مخالفْ تراشيده شدگى "، غير مستقيم، هم از آخور تهران مى خورد و هم از كيسه ى واشنگتن.
آنچه اما براى ما مهم است اين است كه با تكيه بر كرامت و عزت انسان - در مورد ما به خصوص انسان آزربايجانى - بايد بر زشتى هاى ادبيات تخريب و تهديد و سركوب فائق بياييم.

ما را با " تهرانِ برجام" كارى نيست اما به " واشنگتنِ فرجام " در خصوص ايران و خاورميانه توصيه اى داريم. توصيه مى كنيم در بعضى موارد در چينش نيروهاى محرك دقت به خرج دهد تا از چينش اطلاعاتى ايران رودست نخورد. نمايندگان واقعى مردم آنهايى نيستند كه هفته اى و ماهى يكبار به وزارت خارجه ى آمريكا در واشنگتن سر مى زنند و چهره اى مردمى از خود مى تراشند. بعضى از اينها را اگر شل و ول كنيد صدام و قزافىِ درونشان جهان را به آتش مى كشند.

البته نبايد فراموش كنيم در جهانى زندگى مى كنيم كه كشورها و دولت ها هم، مخالفْ تراشيده مى شوند تا موافق بازى كنند.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به خاضع
تو توصيه مى كنى كافيست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا استفاده کردیم ازینهمه علم و دانش صریح و روشن سیاسی که با زبانی همه فهم و بی ابهام بیان شده بود. بخصوص بخشی که به دولت ترامپ توصیه میکرد در مورد ایران چگونه عمل کند فوق العاده بود.