همه پرسی آزادی اقلیم کردستان و اتحاد شوم حکومت اسلامی ایران و دولت ترکیه

مواضع حکومت اسلامی حکایت از خصومت اسلامگرایان با تاریخ، فرهنگ، هویت و جامعه ایرانی دارد. از همینرو جنایتکاران حاکم بر میهن ما، با حکومت داعشی ترکیه در سرکوب کرد و کردستان همپیمان شده اند.
جامعه ایرانی متاثر از اسلام سیاسی و فتوای خمینی، کردستان را در برابر سرکوب اسلامگرایان تنها گذاشت!
دیگر چنین مباد!

 

اسلامگرایان شیعه 5 قرن پیش، بخش یزرگ کردستان را به عثمانی سپردند و ننگ بزرگی را بر پیشانی ایرانیان حک کردند. جامعه ایرانی قرن ها شاهد اسارت کردستان بود تا عمر امپراطوری عثمانی بسر رسید. پس از سقوط عثمانی هم جامعه ایرانی نظاره گر تقسیم کردستان "عثمانی" میان ترکیه، سوریه و کشور تازه پا گرفته عراق (سال 1920) نشست.

جامعه کرد تنها و با اتکاء به فرهنگ، تاریخ و سنن غنی مبارزاتی خود، به پیکار برای پایان دادن به اشغال کردستان ادامه داد. از آنزمان یک قرن گذشت و اکنون منطقه ای از تنگه هرمز تا کانتون عفرین (روژوا)، کانون اصلی جدال های قدرت های بزرگ و دنبالجه هایشان شده است. در این شرایط متلاطم جهان و بویژه خاورمیانه، پرداختن به روندهای سیاسی جاری، امری ضروری می باشد:

!-خودآگاهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه کرد در سرزمین های اشغال شده شان آنچنان بلوغ یافته که همزیستی مسالمت آمیز در ساختار سلطه گرانه – استبدادی عصر استعمارگری، دیگر ناممکن شده است.

2-قدرت های بزرگ تغییر نقشه منطقه را در دستور قرار داده و بر آنند تا از مردمان کرد، بعنوان ابزار تحقق اهداف سلطه گرانه خود استفاده کنند. 

3-اسلام سیاسی به قصد احیاء امپراطوری عثمانی، امپراطوری عربی – اسلامی شیوخ عرب و امپراطوری  شیعه، از گورهای خود سربلند کرده اند و برای جامعه ایرانی و مردمان کرد، چنگ و دندان نشان می دهند.

4-فرصت تاریخی برای رهائی جامعه ایرانی از زیر آوار اسلام سیاسی فرار رسیده است. مردمان کرد از همه سو مورد تهاجم قرار گرفته اند و جامعه ایرانی نمی تواند نسبت به پیکار مردمی کردها برای پایان دهی به اشغال کردستان بی تفاوت باشد. استقلال کردستان از "عراق"، گامی در راه تقویت آزادی، لائیسیته، دمکراسی و منافع بلندمدت جامعه ایرانی است.

5-یک کردستان قدرتمند، نتنها تهدیدی برای ایران نبوده و نیست، بلکه سکوی پرشی برای دمکراتیزاسیون منطقه می باشد. در ایران ما کسانی با همه پرسی رفع اشغال کردستان و بطلان قرارداد ننگین سایکس – پیکوت مخالفت می کنند که از خاستگاه مذهبی، قومی و یا غیر سیاسی – تاریخی به مسئله کرد در خاورمیانه می نگرند.

بسیاری از "کمونیست"های قومپرست با شنیدن خبر همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، پیوسته نگری تاریخی و تاریخ کرد و کردستان را بفراموشی سپرده و خطر ایجاد "دولتک نفتی – دودمانی" را بهانه مواضع سیاسی حقیرانه خود قرار داده اند. آنها بخوبی می دانند که تقویت کرد در هر نقطه از کردستان، از لحاظ تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسود جامعه ایرانی می باشد.

همه پرسی در اقلیم کردستان را می توان با اصلاحات ارضی سال 1342 در ایران مقایسه کرد. اصلاحات ارضی از لحاظ تاریخی مثبت و گامی به پیش بود. بیش از همه آخوندها (اسلام سیاسی) کلیت اصلاحات ارضی را نفی می کردند. موضع درست سیاسی، نه نفی اصلاحات ارضی، بلکه نقد و رد هدایت آمرانه، مشی حذف نقش مردم و احزاب سیاسی بود.

6-سیاست ما در قبال همه پرسی در اقلیم کردستان، کاملن شفاف و ناظر بر دفاع فعال از خروج کرد و کردستان از زیر سلطه پان عربیسم، پان ترکیسم، پان اسلامیسم و در عمل، پاره کردن قرارداد ننگین "سایکس – پیکوت" است تا مردم بتوانند در  انتخاباتی ازاد و دمکراتیک، به اشغال تاریخی کردستان خاتمه دهند.

7- دفاع ما از همه پرسی در اقلیم کردستان، مرزهای روشن با پوپولیسم قومی، تباری و دینی دارد که خود را در سیاست حمایت از جنبش آزادی کردستان؛ دفاع از خودمدیریتی لائیک دمکراتیک کردها، همزیستی برادرانه و مسالمت آمیز مردمان منطقه (ورای تعلقات دینی، قومی و تباری)  بازتاب می یابد.

8-پیش از خاتمه کلام، اشاره ای به دیدار و توافقات حکومت اسلامی ایران با دولت ترکیه می کنم.

سرلشکر باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی ) پس از دیدار با سران دولت ترکیه اظهار داشت:

".....ایران و ترکیه در مورد تصمیم به برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق دیدگاه مشترکی دارند. سرلشکر باقری عصر روز چهارشنبه بعد از دیدار با رئیس جمهوری و مقامات نظامی و امنیتی ترکیه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: در جریان این سفر در خصوص مسائل منطقه ای مهم از جمله تصمیم همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق در اوایل مهرماه با مقامات ترکیه مذاکراتی داشتیم..

وی بیان کرد: در این دیدار دو طرف ایرانی و ترکیه ای تاکید و اعلام کردند که برگزاری این همه پرسی اگر چنانچه اتفاق بیفتد، مبنایی برای آغاز یک سری تنش و درگیری در داخل کشور عراق خواهد بود که تبعات آن دامنگیر کشورهای همجوار خواهد شد.

سرلشکر باقری افزود: سفر در سطح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه از ابتدای پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاده بود که با دعوت مقامات ترکیه و موافقت مقام معظم رهبری قرار شد که این دیدار صورت بگیرد و در این دو روز در آنکارا با مقامات نظامی و امنیتی و رئیس جمهوری ترکیه ملاقات کردیم و بحث های خوبی انجام شد و در خصوص همکاری های نظامی، مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور موافقت های خوبی صورت گرفت.

سرلشکر باقری با بیان این که برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، هم عراق، هم ایران و هم ترکیه را درگیر خواهد کرد، گفت: به همین علت مقامات دو کشور تاکید دارند که چنین کاری امکانپذیر نیست و نبایستی صورت بگیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در جریان دیدار با مقامات ترکیه در مورد هماهنگی دو کشور در ایجاد آرامش و امنیت در سوریه در ابعاد مختلف بحث و تاکید شد که بر مبنای ساز و کاری که در آستانه دنبال می شود و بر اساس مذاکرات کارشناسی که در تهران و آنکارا بین مقامات سیاسی و کارشناسان انجام می شود، فرایند صلح سوریه دنبال شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: مقامات ترکیه اعلام کردند که کاملا با این فرایند هماهنگ هستند و این کار دنبال خواهد شد........." منبع: خبرگزاری تسنیم

 

9-مواضع حکومت اسلامی حکایت از خصومت اسلامگرایان با تاریخ، فرهنگ، هویت و جامعه ایرانی دارد. از همینرو جنایتکاران حاکم بر میهن ما، با حکومت داعشی ترکیه در سرکوب کرد و کردستان همپیمان شده اند.

جامعه ایرانی نزدیک به 40 سال قبل، متاثر از اسلام سیاسی و فتوای خمینی، کردستان را در برابر سرکوب اسلامگرایان تنها گذاشت!

دیگر چنین مباد!

اتحاد و همپیمانی اسلامگرایان حاکم بر ایران و ترکیه علیه کرد و کردستان در تضاد با خواست، اراده و منافع ایران و ایرانیان بوده و این سیاست فاشیستی اسلامگرایان، با همبستگی همه جانبه با روند آزادی، دمکراسی و لائیسیته برای کردستان، بشکست خواهد انجامید! 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام شما که انقدر دموکراتی پس تالش و از نقشه آذرباییجان جنوبیت بکش بیرون خودتون خوب میدونید ما ترک نیستیم و زبانمونم ترکی نیست مگه جمهوری آذرباییجان یا همون آذرباییجان شمالی جز جنایت و ظلم چی کرده در حق تالشها که توقع دارید ما هم خودمون و جزیی از آذرباییجان جنوبی بدونیم . شمایی که الان طلبکارید و از استعمار فارس میگید چرا نمیگید خودتونم فارسی رو زبان رسمی کرده بودید دوره قاجار و صفوی و غزنویان و .‌..چرا خودتون دستور داده بودید تو تمام امریه ها و دادگاهها و ...به فارسی بنویسن پس درد شما زبان نیست دردتون قدرته که اگه قدرت دست شما باشه و فارسی زبان رسمی عین دموکراسیه ولی اگه دست غیرترکها باشه عین ظلمه من در مورد کردها نظر نمیدم چون کردها تالش و نمیخوان و نمیگن تالشها کردن ولی شما میگید الانم اگه قاجار برگرده و یکی از بازماندگان قاجار قدرت بگیره دوباره ایران وطنتون میشه و آذرباییجان و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اشک تمساح !
جناب اشکارا می گوید: کردها باید از مناطق پان ترکها ها و پان عرب ها جدا شدند و به زیر استعمار پان فارسها در بیایند !
مگر شما تا حالا چه دسته گلی به غیر فارسهای ایران دادید که کردهای کشورهای دیگر را هم به پیوستن به جغرافیایی شما دعوت می کنید فکر کردی کردها برای پیوستن به ایران بحساب مبارزه می کنند!
روزگاری من هم به عنوان یک ترک آذربایجان ، از روی بی خبری از تاریخ خودم ایرانچی بودم و به یک نفر از آذربایجان شمالی که رفیق بودم گفتم" چرا شما از شوروی جدا شدید به ایران نپوستتید "
گفت "مگر کله خر خوردیم که از زیر استعمار روس بیاییم بیرون و برویم زیر استعمار فارس " !
از واقعیت حرفش از کله ام دود بلند شد ! بعدا متوجه شدم به ما هزاران دروغ گفتند و ده تا حقیقت را نگفته اند !
حالا کردها مگر می خواهند از مستعمره دیگر به مستعمره دیگری کوچ کنند خوب همان جای خودشان می مانند دیگر.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
...........
.....................
3-نتایج سیاسی شعار پوپولیستی "حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی" دسته چک سفید به جنبش های ارتجاعی، واپسگرایانه و فاشیستی مانند حماس در فلسطین و .. است. قومپرستان کمونیست نمائی که زیر این شعار سینه می زنند، بصلاحشان نیست تا از تجارب 4 دهه اخیر خاورمیانه و جنبش های حق تعیین سرنوشت فاشیستی - دینی بیاموزند.
4-کردستان یک موضوع مشخص تاریخی، سیاسی، فرهنگی و غیرقابل قیاس است.
این سیاست ساده لوحانه حل مسائل مردمان خاورمیانه هم قسم شدن حول یک "آیه الهی"، ناشی از جدا کردن مردم از تاریخ شان و کنار گذاشتن اسلوب سیاسی "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" است.
5-بخش بزرگ کردستان، ستون مقاومت در برابر تهاجم پان ترکیسم، پان عربیسم و پان اسلامیسم در خاورمیانه بوده و همین پراتیک چند دهه اخیر برای نشان دادن جایگاه آنها در دمکراتیزاسیون منطقه کفایت دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبال! انسان از حرفهای شما شاخ در می آورد. از یکطرف بظاهر خواستار تمامیت ارضی ایران هستی، از طرف دیگر برای تجزیه ایران قدم رنجه فرموده از تروریستهای کرد به بهانه استقلال حمایت میکنی. آیا شما واقعا دلت به ایران میسوزد؟ اگر خواهان تجزیه ایران هستی چرا این را آشکار بمردم نمی گوئی؟!
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به چند موضوع اشاره می کنم:
1- نظر طرح شده با این جمله کاملن رسا و شفاف به پایان می رسد که:
"اتحاد و همپیمانی اسلامگرایان حاکم بر ایران و ترکیه علیه کرد و کردستان در تضاد با خواست، اراده و منافع ایران و ایرانیان بوده و این سیاست فاشیستی اسلامگرایان، با همبستگی همه جانبه با روند آزادی، دمکراسی و لائیسیته برای کردستان، بشکست خواهد انجامید!"
در واقع پیام این است که؛ اقلیم کردستان هنگامی می تواند به آزادی، رفاه و پیشرفت دست یابد که سیاست براستی بر مدار آزادی، دمکراسی و لائیسیته جریان یابد.
2-این سیاست ساده لوحانه حل مسائل مرد اصل "الهی" "حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی" فی نفسه فاقد گوهر آزادیخواهانه و لائیک دمکراتیک است! این شعار (در واقع سیاست) پوپولیستی و بدون راستای شفاف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که بعنوان ابزاری برای قدرتگیری فاشیسم دینی و تباری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با نظر کامنت گزار در مورد عکس گرفتن ازین مقاله که رژه ای ست از انواع تحسینات و تکریمات با واژه های سیاسی جامعه شناسی مد روز در مورد کردستان اشغال شده موافقم. سرو ته مقاله یک چیز است و آن اینکه از نظر نویسنده آب کرد ها با هیچ کس جز امریکا توی یک جوب نمیره. هر کس باشه غیر از امریکا آنها را اشغال کرده و آنها جز با خودشان نمیخواهند با دنیا تعامل و دوستی داشته باشند البته بین خودشان ده جور قوم و قبیله گری و دعوای ایلی دارند و چند جور دین و زبان. به حال خودمان بگذارید ما را تا خودمان با خودمان بجنگیم. چرا که نه؟ اینهم نوعی خواسته است و محترم باید باشد اگر صدمه به دیگران نزند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در کامنت های بالا دو نفر یعنی یارادیچلیق و ناشناسی کوردها را مورد حمله قرار دادند، چون آنها ترقه بازی میکنند و ادعای ارضی به آذربایجان دارند.
دوستمان جنگی را که دهها سال پیش کردها برای کسب استقلال آغاز کردند ترقه بازی نام میبرد. او جنگ پ ک ک را با سه دولت ایران ، ترکیه و سوریه به هیچ می شمارد. او متوجه نیست که با ترقه بازی نمی شود اروپا و امریکا و روسیه را مدافع خود ساخت. او جنگ نکرده که بداند با ترقه بازی نمی شود مناطق بزرگی از عراق و سوریه را بدست گرفت و اعمال حاکمیت کرد. این دشمنی کور و تعصب انگیز علیه کردها است.
کوردها با همین ترقه ها خواهان الحاق آذربایجان به کردستان هستند. کردها با همین روش اراضی اعراب و سوریه را هم به کردستان در سوریه و عراق الحاق کردند. چون اعراب و ترکمن ها ضعیف شدند و شکست خوردند.
کردها در آذربایجان غربی هم با ترقه ها موفق خواهند شد. چون ترکها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" ایران - ترکیه و تحولات اقتصادی "" کمونیست‌های پ ک ک مهم هستند یا تسخیر بازار اروپا پیر و مفلوک با گاز ایران؟ ترکیه تنها کشوری است که میتواند بازار گاز اروپا را از دست روس‌ها خارج و ایران را جایگزین آن کند، آیا این برای ایران مهم است یا ترقه بازی کمونیست‌های پ ک ک / پژاک در آزربایجان غربی؟ آیا کمونیست‌های فارک کلمبیا همین دیروز بعد از ۵۰ سال قهر مزخرف انقلابی‌ کمونیستی با تجارت تریاک، اصلاح را به زمین نگذاشتند؟ اگر یک تحلیلگر به دنبال منافع اقتدادی نباشد به رشد تروریسم کمونیستی از نوع پ ک ک ، داعش، القاعده یاری می‌‌رساند. ننگ بر ترقه بازی کمونیستی در کوه‌های قندیل، آیا ارتش میلیونی بیکاران که اکثر آنان جوانان هستند به کار نیاز دارند یا افکار پوسیده کمونیستی؟ آمریکای مرکزی / جنوبی کم گروه‌های گنگ و مافیا دارد؟ آیا میخواهید ونزوئلا دوم بشوید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا اتحاد شوم مگه تورکیه چه اشتباهی کرد که باقری رو دعوت کرد ؟ چرا این و نمیگید که کوردها آزرباییجان و کوردستان شمالی میدونن کوردا از چه زمانی اومدن آزرباییجان که حالا مدعی کشور شدن لرستان رو هم میخوان ادعا میکنن جمعیتشون ۴۰ میلیونه تو تورکیه ۲۰ میلیون و تو ایران ۱۰ میلیون! استان کوردستان که جمعیتش ۱ میلیونه ضمن اینکه تورکها هم اونجا هستن کرمانشاه هم ۱ میلیونه ضمن اینکه فارسها هم هستن تو کرمانشاه . آزرباییجان و که خودمون دیدیم چطور دسته دسته از عراق اومدن و تو آزرباییجان غربی ساکن شدن و حالا ادعای زمین میکنن لرستان که اصلا کوردنشین نیست و کوردستان میدوننش ایلام هم کورد و هم لر داره البته کوردهای خودشیفته ایلام و فقط کورد میدونن کوردها تو ایران شاید ۵ میلیون باشن نه ۱۰ میلیون کوردا بیشترین گروههای تروریستی رو دارن آقای اقبالی چرا اینهمه گروه تروریستی کوردی و اتحادشون و شوم نمیدونی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر (
از نظر کمونیستها "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" یک اصل کمونیستی و انکار ناپذیر است. هر ملتی بویژه ملل تحت ستم بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ اما و اگری و بدون هیچ دلیل و بهانه ای حق جدایی و حق تشکیل کشور و دولت مستقل دارند.) ... بنا براین همه ملتها و دولتها نیز حق دارند برای جلوگیری از خرابکاری و خیانت و دخل و تصرف و ایجاد بلو ا و اشوب با همه قدرت در مقابل کومونیستها ایستاده گی کنند . لنین در باکو چنین کرد و رفیق مائو در چین و روسیه در چچن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از کمونیستها در این نوشته نام برده شده است.
از نظر کمونیستها "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" یک اصل کمونیستی و انکار ناپذیر است. هر ملتی بویژه ملل تحت ستم بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ اما و اگری و بدون هیچ دلیل و بهانه ای حق جدایی و حق تشکیل کشور و دولت مستقل دارند.
ملت کورد ملتی ستمدیده است و کردستان سرزمینی اشغالی و مستعمره است. کردستان باید به استقلال ملی دست بیابد. کردستان دشمنان زیادی دارد اما کردستان دیر یا زود مستقل خواهد شد.
زنده باد سوسیالیسم
زنده باد استقلال ملل تحت ستم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایا با پذیرش و عملی شدن استقلال کردستان عراق تمامیت ارضی ایران حفظ و باقی خواهد ماند ؟
با عملی شدن استقلال کردستان عراق کردستان ایران و اذربایجان چه وضعی پیدا خواهند کرد ؟
سازمان فدائیان اکثریت و سازمان راه کار گر با انتشار اسنادی خواهان تجزیه کردستان ایران شده اند .
جریان چپ در ایران همراه با سیاستهای غرب و دولت یهود نقش تخریبی در ارامش و صلح خاورمیانه به عهده گرفته اند .
با استقلال کردستان عراق سیاست دولت یهود نقشی برجسته در مرزهای ایران خواهد داشت و جنگ با دولت مرکزی برای ایجاد بلوا و اغتشاش وارد مرحله جدیدی میشود . بدون شک دستهای پنهان دولت یهود برای تخریب در خاورمیانه را نمیتوان از نظر دور داشت . نظام حاکم بر ایران راهی جز دست بر داشتن از دشمنی با دولت یهود ندارد .بهای این دشمنی تا کنون ضربات بزرگی به کشور


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی
از این نوشته باید عکش گرفت و نگاه داشت.
تنها گروهه سیاسی تاریخ بشر و حتی تنها گروه چپ در کل دنیا که از پروژه تکه تکه شدن خاورمیانه که در نهایت به تکه تکه شدن ایران خواهد انجامید دفاع میکنند و به ان نام ازادی میدهند چپهای خودمان است که قبلا تجربه موفق انقلاب اسلامی را در پرونده خود دارند.
شما میفرمایید 5 قرن پیش کردستان اشغال شد!! 5 قرن را رها کنید شما یک سندی که وجود کردستان در 100 سال پیش را نشان میدهد به من نشان دهید و یا ادرس دهید مطالعه کنیم یاد بگیریم.

لائیک را از کجا به کردستان چسباندید بیش از 12 هزار قتل ناموسی و سنگسار در مقابل دفتر اقلیم کردستان فقط تا سال 2007 و نزدیک به50 شورش دینی و فئودالی مناطق کردنشین بر علیه دولت ایران و عثمانی و بیزانس در تاریخ ثبت شده است که مورد بیزانس ان دولتی مسیحی بود.