زن تراشى پانفارسيسم براى شاهان تُركتاريخنگارى فارسى پُر از جعل و دروغ است.

تاريخنگارى پانفارسها پراست از جعليات. ما نبايد تاريخ را از زبان پانفارسيسم بشنويم.

مثلاً با آب و تاب براى فتحعليشاه و ناصرالدين شاه بيش از هزاران زن تراشيده اند اما همه اش جعل است.

حتى كاخ و دربار و خانه هاى آنها را كه بنگريم قابليت نگهدارى دو سه زن را نداشتند چه برسد به پانصد ، ششصد، و يا هزار زن.

تاريخنگارى فارسى براى كوبيدن شاهان ترك به خصوص قاجاريه آنچنان دروغهاى شاخدارى سر هم بند كرده كه متاسفانه كسى جوابى برايشان ننوشته.

بر ماست تا حقايق دوران قاجار را دقيق و علمى ( نه مغرضانه و راسيستى ) بررسى كنيم و علت قاجار ستيزى و در كل ( ترك ستيزى ) آنها را دريابيم.

همين كار را در خصوص چنگيزخان هم انجام داده اند  

" مارکوپولو" در خصوص چنگيزخان می­نویسد: " او مُرد و مرگ او ضایعه ­ای عظیم بود زیرا وی مردی بود فرزانه و محتاط."

به نسل جديد پيشنهاد مى كنم كه تاريخنگارى زبان فارسى را فراموش كنند و در پى قرائت جديد از تاريخ تُركى باشند. منابع فارسى در خصوص شاهان و حكومت هاى تُركى كاملاً مغرضانه نوشته شده اند.

منابع كشورهاى تُرك زبان و نويسندگان معتبر خارجى را مورد مطالعه قرار دهيد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاکمیت فارس سالار زبان بیش از پنجاه ملیون نفر غیر فارس را در ایران بریده و آنها را از آموزش بزبان مادری خودشان محروم ساخته، کدام شاه ترک در ایران زبان دیگر ملتها را بریده؟ و حتی با دختران دیگر ملتها ازدواج می کردند تا همه بطریق ازدواج اتحاد داشته باشند، و بدین طریق نماینده ائی در دربار داشته باشند و همانند وکلای مجلس از حق ملت خود در پیش شاه دفاع کنند، و شعرای ترک برای حفظ اتحاد بین ملتها بزبان فارس شعر می سرودند، در روابط فئودالی عقب مانده دو قرن پیش آیا راه مترقی دیگری امکان پذیر بود؟ ولی در دنیای مدرن امروز ممنوع کردن تحصیل بزبان مادری جنایت بر علیه بشریت است، و تمام کتابهای تاریخی در دوره پهلوی بوی تریاک و نئشگی نگارنده گان می آید، که تمام تخیلات انحرافات جنسی خود را به شاهان ترک نسبت داده اند، با خواندن کتاب سوسمارالدوله, می توانید به مرض جنسی خود نویسنده پی ببرید!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يكى از چرنديات همين مورد است. قاعدتاً بايد مرد بيشترى مى كشتند اما ٣٠٠ مرد مى كشند و هزاران زن و كودك. ٨٠٠ تا هم اسير مى گيرند. تاريخ نويسان جاعل همينطور چشمشان را مى بندند و عدد مى نويسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنایات آقامحمدخان قاجار نمک نشناس برعلیه تورکمنها به نقل از کتاب «ناسخ التواریخ» لسان المک سپهر:
«آنگاه آقا محمد خان عازم استرآباد شد تا جماعت «یموت سؤین خان» را که در طرف صحرا و دشت قبچاق جای داشتند را سر جای خود بنشاند،تورکمن ها از سپردن زنان خود به گروگان سر باز زدند. روز سوم آتش جنگ گسترش یافت، بعد از کوشش فراوان تورکمن ها شکست خوردند و سیصد مرد دلیر تورکمن روانه دم شمشیر گشت و هزاران زن و فرزند آن جماعت کشته شدند و هشتصد نفر از زنان و کودکان دستگیرشدند در آن گیرودار بعضی ترکمانان زنان خودرا کشتند تا به دست مرد بیگانه نیافتند و نیز بعضی زنان خود را از بیم اسارت هلاک کردند چنانکه یک تن از زنان که به دست مرد لشکری اسیر بود کارد او را برداشته خود را بکشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب تورکمن ضد قاجار عزیز،
هیچ میدانی که هم اکنون در ایران آخوندها حکومت میکنند؟
ازآن زمانیکه شما سخن میگویید،حدود 200 سال پیش است،
یعنی مردم ایران در عصر مافوق پیشرفته و مترقی امروزی هنوز از آخوندها حرف شنوایی دارند،200 سال پیش که عصر عقب مانده تراز امروز را داشتیم، آیا آخوند ها اجازه میدادند،
که پادشاه جهان تشیع بیش از چهار زن داشته باشند؟
نظرشان شاه از فرامین اسلامی خارج شده و ملا ها سکوت کرده
بودند؟
درضمن شما نتوانستید بیش از چهار فرزند ایشان را نام ببرید
ولی ارقامتان نجومی بود.
عزیزم، درثانی قاجار ها خودشان تورک،تورکمن،هستند،
آغا محمدخان از خودش ازتورکمن،های گرگان بود.
قبول میکنید،که مولایر،یا همان ملایر،چطور فارس شده؟
می‌شود دراین مورد یک شرجی بما بدهید؟
اطلاعات شما ازروی نوشتجات حکومت پهلوی ضد قاجاری و سفارشی است.
کسی که بیش از چهار زن رسمی داشته باشد،از اسلام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جمال ضمن این جعلیات تاریخ سازی این و آن را تکرار نکنید فقط تحقیقات محققین بین المللی را به خوانید حقایق روشن والا اعتبارتان را از دست می دهید. طبق تحقیقات ژنتکی مردمان خاورمیانه این ها هستند :The Middle East, represented here by people of Turkey, Iran, the Caucasus and the Levant, is an important crossroads in human history. Genetically the people of this region reflect that role, with connections to neighbors in every cultural, linguistic, and geographic direction.

This dataset includes peoples of Armenian, Azerbaijani, Cypriot, Georgian, Druze, Iranian, Iraqi, Lebanese, Turkish, or Syrian descent. At this time, this dataset cannot be broken down further because the people in those regions mixed throughout history or have shared history, or we might not have had enough

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە همەی تورکهائی کە اینجا در مورد سرزمینهای مورد مناقشە کورد و تورک نظر دادند و می دهند ،،،

بە یک جملەی لوائی توجە کنید ،،،،،، همين كار را در خصوص چنگيزخان هم انجام داده اند

" مارکوپولو" در خصوص چنگيزخان می­نویسد: " او مُرد و مرگ او ضایعه ­ای عظیم بود زیرا وی مردی بود فرزانه و محتاط."

آقای لوائی در خصوص دفاح از فرهنگ تورکها و جعل تاریخ از طرف فارسها مینویسد و از شاهان تورک قاجار صحبت میکند کە فارسها تاریخ جعل برای آنها درست کردند سپس بە چنگیز خان میرسد ،

و این دقیقأ همان چیزی است کە من میخواهم انگشت بگذارم جناب لوائی در این نوشتەی کوتاه چنگیز خان را تورک و خود را و تورک را بە چنگیز منتسب می کند بدین معنا تورک از نژاد مغولیان و چنگیز است ،،،، خوب تاریخ میگوید چنگیز خان از مغولستان بە این سرزمینهائی کە امروز تورکها زندگی میکنند آمدە بنا بر این تورکها مهاجرند و از نژاد مغول

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامی زنان تورکمن

«۱- حسینعلی میرزا فرمانفرما که خود ۱۹ پسر داشته که پسر هفدهم او «منوچهرمیرزا» از زن تورکمن بوده است.
۲- پسر دیگر فتحعلی شاه «شیخ علی میرزا (شیخ الملوک)» که او 46 زن و فرزند داشته که پسر دوم او «احمدمیرزا» مادرش همشیره «محمد خاتم خان» تورکمن ساکن ملایر است. پسر هفتم سلطان یوسف میرزا، مادرش خواهر «هادی خان» تورکمن ساکن ملایر، پسر دهم شیخ الملوک «فضل الله میرزا» مادرش از ترکمانان است. پسر دوازدهم او «محمدجعفرمیرزا» از مادر فضل الله، و جلال الدین میرزا، مادرش تورکمن است.
۳- پسر نوزدهم فتحعلی شاه «احمدمیرزا» می باشد و یازده فرزند داشته پسر چهارم او «گلدی خان» از زن تورکمن است.
4- پسر بیست و ششم فتحعلی شاه، «هرمز میرزا» است که پسر سوم او «نصرالله میرزا» مادرش تورکمن است.
اسامی همسران تورکمن فتحعلی شاه:
- زوجه چهل و پنجم او «زلیخا خانم» از جماعت ترکمانان اس