بی بی سی: انتقاد بی سابقه روحانی از تبعیض بر علیه اهل سنت

گزارش امروز بی بی سی فارسی از انتقادات بی سابقه حسن روحانی در مورد تبعیض بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی، و اینکه چرا اقلیت های مذهبی مثل اهل سنت تکلیف مساوی با شیعیان دارند اما حقوق مساوی ندارند؟ مشخص نیست که آقای روحانی از چه کس و یا کسانی در مورد اعمال این تبعیضات و نابرابری ها انتقاد می کند؟ از دولت خویش یا فرا دولت خویش؟

امروز در دو بولتن مختلف اخبار بی بی سی فارسی ظاهر شدم و نظرم را در مورد سخنان بی سابقه و انتقادآمیز اما در حین حال "عاجزانه" آقای حسن روحانی ابراز کردم. اما هنوز هم کاملا محرز نیست که مثلا در عدم توانایی دولت در انتخاب معاون وزیر و یا استاندار از اهل سنت و اقوام، انتقادات رئیس جمهور متوجه چه اشخاص یا نهادهایی در درون دولت و یا در بیرون از دولت می باشد؟
بهرحال باید منتظر اقدامات عملی دولت ایشان در طی روزهای آینده ماند، و دید و قضاوت کرد. زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: