دادخواهی مالباختگان بار دیگر مرکز تهران را فرا گرفت

ویدئو
هزاران تن از مالباختگان بنگاه های "اعتباری و مالی" کلاهبردار، امروز، 12 شهریور 1396، بار دیگر خیابان های مرکزی تهران را با فریاد دادخواهی خود انباشتند.
مالباختگان بنگاه "کاسپین" از محل وزارت دارایی به سوی قوه ی قضائیه راهپیمایی کرده، بر ضد فساد مقامات حکومتی و همدستی آنان با مدیران کلاهبردار کاسپین شعار دادند.
مالباختگان "پدیده شاندیز" روبروی نهاد ریاست جمهوری رژیم گرد آمده، با شعارهایی چون "پدیده رو چه کردند، لاشخورا دوره کردند،...پاسدارا دوره کردند" نفرت خود را از دزدان حکومتی بیان داشتند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: