برجام آمادە درجام
08.09.2017 - 19:12

یکی از آخوندهای خوش سخن بنام سید صادق وفایی دربارە برجام در یکی از نوشتەهای طنزگونەاش می نویسد:
برجام توچیستی یا توکیستی با این که تازه متولد شده ای این همه بر سر زبانها هستی ؟
برجام جتست از چیست که این گونه شناخته نمی شوی و همگان را از امریکا و اروپا گرفته تا ایران اسلامی مات و مبهوت خودت می کنی ؟
آیا می دانی در ایران بعضی تو را فتح الفتوح می دانند و دکتر ظریف را یل دیپلماسی
بعضی دیگر تو را برای ایران در حد یک فاجعه می دانند و...
در امریکا نیز اوباماها به تو افتخار می کنند و می گویند بدون شلیک حتی یک تیر مانع دست یابی ایرانیان به بمب هسته ای شدیم ولی ترامپی ها توافق برجامی را ابلهانه ترین توافق برای امریکا می دانند .
ای برجام خودت بگو بالاخره تو توافقی برد برد هستی یا توافقی ابلهانه برای امریکا ؟ یا فاجعه ای برای ایران ؟
.
.
ای برجام یک سال گذشت چهره واقعی خودت را نشان ندادی تاکی قصد رخ نمایی نداری ؟ ای برجام از ثمراتت بگو برای ما ایرانیان چه در سبد داری ؟
همچنانکە آقای وفایی نیز در قالب طنز بە زبان آوردە اما حقیقتا محتوای برنامە جامع اقدام مشترک " برجام " برای اکثر مردم و صاحب نظران پنهان ماندە است. نظر غالب این است برجام توافقنامەای میان ایران و گروە ٥ بە اضافە ١ برای مهار تسلیحات هستەای ایران است. اگرچە این هست اما محتوای برجام موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مناسبات بین المللی را نیز شامل میشود. یکی از شروط برای غربیها محرمانە ماندن جزئیات برجام است. اگرچە گروە ٥ بە اضافە ١ این خواستە ایران را قبول کردە اما در مقابل ایران نیز متعهد شدە کە در عرض ٦ ماە زمینە بازید از اماکن مورد نظر بازرسان غرب را فراهم نماید در غیر اینصورت تحریمها مجددا بە اجرا گذاشتە میشوند.
نکتە مهم اینکە دیپلماتهای ایرانی قادر بە فهم زبان انگیسی نبودە و خانم وندی شرومن در اظهاراتی اعلام داشتە کە: هیئت ایرانی در خلال مذاکرات به علت «عدم تسلط بر زبان انگلیسی»، متوجه بار معنایی واژه lift که در متن برجام به کار رفته است نشده اند و «تعلیق» تحریم ها را با «پایان» تحریم ها اشتباه گرفته اند. ویدیوی مربوط بە این کج فهمی را سایت رجانیوز پخش کردەاست.
ضمنا بازدید و نظارتها تنها شامل مراکز هستەای نیست و طبق توافقات ایران موظف بە همکاری برای بازید بازرسان از تمام مراکز نظامی ایران و هر نقطە دیگری کە بخواهند بازرسی بعمل آورند. علی اکبر ولایتی در آخرین جلسە سخنرانی خود در دانشگاە آزاد اسلامی گفتە کە بهیچوجە اجازە بازدید بە مراکز هستەای ایران را نمیدهد و ایشان در پاسخ بە سوال یکی از خبرنگاران کە در فارس نیوز درج شدە می گوید " ما به آمانو ( منظور یوکیا آمانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی ) یک توصیه داریم که از گذشته پند بگیرد و تحت القائات نباشد. ما می‌دانیم که سفرهای متعددی صورت گرفته که بازدید داشته باشند ولی این را بدانند که اگر در حد ادعاهای ترامپ هم باشد نمی‌توانند اقدامی علیه ایران کنند چه برسد که عوامل دست چندم مراکز نظامی ما جزء امنیت ملی ماست و هیچ کس اجازه بازدید ندارد چه آمانو چه غیره. "
سخن آخر، آیا برجام برای ایران بە جام زهری درآید و در مقابل مردم و جامعە جهانی بنوشند یا همچون صدام حسین جان پای غرورشان میگذارند؟ چندی پیش یکی از کارشناسان ارشد رژیم بنام مهدی مطهرنیا در مصاحبە با سایت دیپلماسی ایرانی گفتند کە ایران یا باید خود را برای جنگی کە از خلیج عدن تا مرزهای شمالی آمادە کند یا همان جام زهر را بنوشد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما