Once again September 11 یک بار دیگر ۱۱ سپتامبر

اگرچه تئوری توطئه(تو مو می‌بینی و من پیچش مو)، ریشه در واقعیت‌های تلخ زندگی مردمی دارد که همواره با دوز و کلک ستمگران روبرو بوده‌اند، اما...
اما از آنجا که جهان از بدو پیدایش تابع تغییرات و کنش و واکنش‌های استوار بر قوانین علمی و دقیق بوده و لحظه‌ای نمی‌توان بقای آن‌را در نبود این قوانین تصّور نمود، به تئوری توطئه باور ندارم. البته، ارائه اسنادی که گزارشات رسمی را به چالش می‌کشد، ربطی به تئوری توطئه که با توسّل به آن پرسش‌ها را لوث می‌کنند، ندارد....

...

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Once again September 11.mp3

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=493

...

سایت همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
متاسفانه 70 درصد گفته های خود شما در اینجا بر اساس شایعات "تئوری توطئه" است. علاقه شما به "موضوعات جنجالی" نمی تواند بهتر از این باشد. بدتر از آنکه ،در این سخن پراکنی میکوشید با کمک فیزیک اسلامی و فیزیک اخلاقی ،بطور غیرمستقیم سقوط 2 برج در امریکا را غیرممکن معرفی کنید. در این زمینه، اسلام شیعه آخوندی و سنی ها امریکایی میکوشند از تئوری دروغین توطئه حداکثر اغتشاش فکری را اشاعه و تبلیغ کنند.
عدم انتشار شده: 
false