تب و تاب سوار شدن بر شاسی‌بلند در خیابان‌های تهران