Theory of relativity جهان آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد

https://www.youtube.com/watch?v=o-7c1CRTNuA

نسبیت پیش از مطرح شدن توسط اینشتین٬ به شکل محدودتری بیان شده بود. گالیله می‌گفت هیچ راهی وجود ندارد که مشخص کنیم که آیا جسمی به طور یکنواخت حرکت می‌کند یا ساکن است. در مکانیک نیوتنی هم که در آن شتاب به جای سرعت نقش بسیار مهمی دارد، این اصل دربارهٔ قوانین مکانیک بیان شده بود. اما اینشتین اصل نسبیت را به کنش و واکنش الکترومغناطیسی و، با قبول فرض‌هایی، به همهٔ قوانین فیزیک تعمیم داد. او زمان و فضا را مستقل از هم نمی‌دانست. هرچند تصورش دشوار است، اما اینشتین توانست نشان دهد که چیزی به نام فضا-زمان وجود دارد که بهمدیگر وابسته‌اند.
...
اگرچه روی کلمه کلمه اینگونه مباحث فکر می‌گذارم و می‌کوشم تا آنجا که ممکن است دقیق بوده و ساده بیان شود اما در مواردی نمی‌شود خیلی ساده کرد. از قضا خود اینیشتین گفته‌است «هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد، اما نه دیگر خیلی ساده»
امیدوارم مضمون و جوهر نظریه نسبیت، لابلای صحبت‌های من گم و گور نشود
...
فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/World_Histo...
...
مقاله مربوط به این بحث:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=494
...
سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اگر ممکن است توضیح مفصلی در باره انقلاب 1905 روسیه بدهید چون خیلی مهم و ناشناخته است. این انقلاب چه تاثیراتی روی جنبش اجتماعی مردم ایران یا خاورمیانه داشت ؟
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
تولید شک، نسبیت گرایی و اغتشاش فکری ،همیشه از اهداف مذهبیون و نظام سرمایه داری غرض ورز ، بوده.
پرسش عقل یا ایمان، 3 هزار سال است که بشر را به بازی گرفته.
عدم انتشار شده: 
false