همه گذشته‌ها روزی حال بوده‌اند

در بخش پیش(تاریخ جهان، ازماموت تا فیسبوک – قسمت ۶۴) در شرح وقایع سال‌های آغازین قرن بیستم، به کار بزرگ آلبرت اینشتین یعنی نسبیت عام و خاص Theory of relativity اشاره شد. نظریه‌ای که نقش یکی از ستون‌های فیزیک و کیهان‌شناختی نوین را ایفا نمود و دیدگاه بشر را نسبت به جهان و کیهان تغییر داد. با توجه به اینکه «هر تاریخ واقعی، تاریخ معاصر است» و فهمیدن ما با واقعّیت کنونی دمخور شده و از آن تأثیر می‌گیرد، وقایع اتفاقیه آن روزگار را پی‌می‌گیریم.
...
مقاله مربوط به این بحث:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=495
...
فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/World_Histo...
...
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm
...
سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: