چرا با طرح توسعه سواحل مکران مخالف هستم


در این گزارش ویدئویی با استناد به مدارک و شواهد و اسناد خود جمهوری اسلامی ثابت می شود که هدف طرح نظامی ـ امنیتی به اصطلاح توسعه سواحل مکران، توسعه نیست بلکه تغییر کامل بافت جمعیتی و به حاشیه راندن فقیرتر نمودن مردم بومی آن منطقه است

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
جناب تورک
اسم اش روی خوداش است "دوشکی " روستایی کنار کوه تفتان البته کسی که به انجا نرفته مزخرفات زیاد مینویسد تو هرچی رو که تو اینتر نت پیدا نکنی عر و تیز ات در میاد
بالاخره یاد گرفتی یک جمله بدون کپی پیست به زبان بلوچی بنویسی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جناب تورک
اسم اش روی خوداش است "دوشکی " روستایی کنار کوه تفتان البته کسی که به انجا نرفته مزخرفات زیاد مینویسد
بالاخره یاد گرفتی یک جمله بدون کپی پیست به زبان بلوچی بنویسی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
هر انسانی که در استانی از ایران زندگی میکند و بزیان فارسی نیز سخن میگوید، چه با لهجه و چه بی لهجه باید از آموزش و پرورشی که دیگر مردم استانهای دیگر بهره مند میشود، بهره مند شود. باید در این استانها مراکز کارآموزی دایر شود و جوانان را با فنآوری آشنا کنند.
عقاید قرون وسطایی که از شخص دیگری پرسیده شود از کی در این کشور زندگی میکنی و یا گفته میشود که مهاجر است و یا تنها سد سال و چهار سد سال در این منطقه زندگی کرده دیگر حتی در موزه هم جا ندارد. البته ایران گلوبال احتیاج به بخشی مختص به افکار قرون وسطایی دارد تا افرادی مانند اسامه بتوانند در این موزه نظر پردازی کنند. این افراد را باید از موریانه دور نگه داده شوند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جناب اسامه زابلی! شهر خاش و کوه تفتان که به زبان بلوچی " تپتان " نامیده میشود در مرکز بلوچستان واقع هستند، و سواحل دریای مکران در جنوب بلوچستان واقع است .
آقای دکتر دوشوکی یک فرد بلوچ از شهر چابهار و سواحل دریای مکران میباشند.
کی شما میخواهد دست از ترور شخصیت ، دروغپردازی و اتهام به بلوچ، تورک، عرب و ...بردارید.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
کسی که پدر و مادر اش زاده روستای دوشک در نزدیکی کوه تفتان هستند و خوداش مهاجری به این سواحل بیشتر نیست حق اظهار نظر درباره مناطق دیگران را ندارد
عدم انتشار شده: 
false