همنشین بهار: انقلاب اکتبر بزرگترین رویداد قرن بیستم

در بخش پیش، از سلسله مباحث تاریخ جهان که از داستان تکامل و انسان‌های اولیه آغاز شده و تا دوران کنونی ادامه خواهد داشت، زیر عنوان:
جنگ جهانی اول - یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر با اشاره به این موضوع که اوایل قرن بیستم، توازن قدرت در اروپا دستخوش تغییر شده بود، موارد زیر مورد بحث قرار گرفت:
• نبرد خونبار «سُم» Somme که توسط انگلیس و فرانسه، علیه آلمان صورت گرفت،
• پیمان وِرسای The Versai treaty، که مضمون و جوهر آن، تحمیل غرامت‌های تحقیرآمیز به آلمان بود،
• قیام عید پاک در سال ۱۹۱۶ در ایرلند
• جنگ «ساری‌قمیش»، بین روس‌ها و سپاهیان عثمانی
• کوچ‌ اجباری ارامنه ساکن آناتولی شرقی، به صحرای «زور» در سوریه
• تاثیر جنگ جهانی اول، در تاریخ ایران
در این قسمت به انقلاب اکتبر می‌پردازم که به نظر من مهم‌ترین واقعه قرن بیستم بود.

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=498

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/World_history_67.mp3

تاریخ جهان دادگاه جهان است

http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history

بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»

http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

همنشین بهار 

http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: