بغداد سرانجام کنترل فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را در دست گرفت