فراخوان همبستگی با تجمع آموزگاران و بازنشستگان ایران در 13 مهر

در حالی که کنش های سندیکایی در کشور ما پیشینه ی صد و ده ساله دارد، امروز نمایندگان معلمین، کارگران و کارمندان را به اتهام خواستن حقوق خود در شکنجه گاه های حکومتی به بند کشیده اند.ـ
در اعتراض به این ستم ها، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به همراه تشکل های صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری، برای روز سیزدهم مهر، روز جهانی معلم، به برگزاری اجتماعاتی در سراسر ایران فراخوان داده اند

هم میهنان گرامی!
شمار بازنشستگان و کارمندان دستگاه دولتی در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از نه میلیون نفر است.ـ
جز بخش کوچکی از این شمار که از حقوقهای نجومی بهره مند و به دزدیهای گوناگون مشغولند، بقیه زیر خط فقر به سر می برند.ـ
کارگران و کارکنان بخش خصوصی و مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی غالباً در شرایط بسیار مصیبت باری زندگی میکنند. حداقل هزینه ی یک خانوار شهری سه و نیم میلیون تومان است و حداقل دستمزد نُه صد و سی هزار تومان که کفاف هزینه ی یک هفته ی یک خانوار را هم نمی دهد.ـ
بیکاری بیداد میکند. حیدری، معاون وزارت کار اعلام کرد که تنها "سی درصد افراد در سنین کار در ایران شاغلند" ـ 28 شهریور 96 ـ ولی اداره ی پژوهش های مجلس رژیم جمهوری اسلامی تعداد بیکاران را هفت میلیون نفر اعلام کرده است.ـ
سهم زنان در بازار کار کمتر از سیزده درصد و دستمزد آنان به طور متوسط چهل درصد کمتر از مردان است.ـ
فاجعه ی ددمنشانه بهره کشی از کودکان ابعاد گسترده ای یافته است. مرکز آمار ایران تعداد کودکان کار را یک میلیون و هفتصد هزار تن اعلام می کند. اما به گفته ی یک فعال حقوق کودکان، طبق آمار رسمی دو میلیون نفر و طبق آمارهای غیر رسمی هفت میلیون کارگر کار در ایران وجود دارند. ـ دویچه وله، 12.06.2017 ـ
این کودکان به کار در زباله دانی ها، کوره های آجرپزی، دستفروشی، قالی بافی، یا به نوکری، کلفتی، گدایی یا پخش مواد مخدر گمارده می شوند. آنان ارزانترین طعمه ی تجاوز جنسی هستند. ربیعی، وزیر کار کابینه ی حسن روحانی، امیدوار است با طرح استاد ـ شاگردی آنها را ارزانتر عرضه کند. اخیرا نیز به فکر تعاونی کار برای آنان افتاده است تا به خدمات خانگی بپردازند. در عین حال روز بیست و هفت شهریور «طرح ضربتی جمع آوری کودکان کار» در تهران «با قاطعیت اسلامی» پیاده شده است.ـ
بهمن ماه گذشته، خبرگزاری ایلنا تعداد کولبران در جمهوری اسلامی ایران را سیصد هزار اعلام کرد. اما خضری، نماینده ی مجلس رژیم، شمار آنها را حدود هشتاد هزار میداند.ـ
جهانگیری، معاون رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی گفته است:«یازده میلیون نفر در وضعی نامناسب در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی میکنند» ـ 28 شهریور 96 ـ لازم به ذکر است که یک میلیون نفر از آنان در جوار مقبره امام رضا یعنی ثروتمندترین بنیاد مذهبی ایران در حلبی آبادها زنگی می کنند.ـ
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که «سی درصد مردم ایران نان برای خوردن ندارند، گرسنه اند».ـ
محمد وحدتی نماینده مجلس اسلامی میگوید از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد، مهمترین عامل آن بیکاری، نبود امکانات مالی و اعتیاد است. ـ 21 اردیبهشت 96 ـ
با فروپاشی خانواده و البته همت روحانیون طرفدار صیغه، بازار تن فروشی اسلامی به بردگی جنسی زنان فقیر ایرانی در جزایر خلیج فارس و افزون بر آن به ترکیه، افغانستان و پاکستان و حتی اقلیم کردستان گسترش یافته است.ـ
اعتیاد، خودکشی، فرار مغزها و سرمایه ها ابعاد هراسناک و گسترده تری به خود گرفته است. با ورشکستگی اقتصادی و تاراج و احتکار، غارت شدگان به خیابان ها آمده اند. میلیون ها نفر از کارگران با مشکل دیرکرد دستمزد خود دست به گریبانند. قانون "اصلاح طلبانه" ی قرادادهای موقت کار امنیت شغلی را از همه سلب کرده است.ـ
بازنشستگان کشوری و لشکری روز بیست و پنج شهریور در تهران تظاهرات کردند. فریاد همه به آسمان رسید: «سفره ی ما خالیه، رأی مرا پس بده».ـ
در چنین شرایطی قاضی القضات خامنه ای، هزار میلیارد تومان سپرده های مردم را به حساب خود واریز میکند تا با بهره ی بیست و دو درصدی آن روزانه ششصد میلیون تومان نزول بخورد.ـ
پاسخ کارگرانی که حقوق معوقه ی خود را مطالبه میکنند را نیروهای مو توری ضد شورش با باتوم و گاز اشک آور میدهند. نمونه ی آن را در روزهای بیست و هشت و بیست ونُه شهریور در اراک و در رویارویی با کارگران کارخانه های هپکو و آذر آب دیدیم.ـ
در حالی که احمدی نژاد همدستان خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «برادران قاچاقچی» می خواند، روزنامه ی میزان بیش از یک سوم تجارت ایران را قاچاق و پنهان میداند. میزان ـ 30 شهریور 96 ـ
این قاچاقچیان تفنگدار، کولبران تهیدست وگرسنه را به گلوله می بندند و مردمی را که به این جنایات آشکار اعتراض می کنند به شدت سرکوب می کنند.ـ
"کوخ نشنیان" را به شلاق می بندند. خانم ها سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی را در سنندج به اتهام شرکت در جشن اول ماه مه به تحمل ضربات شلاق محکوم کردند. همین حکم را برای هفده تن از کارگران تکاب، که به اخراج سیصد و پنجاه تن از همکاران خود اعتراض کرده بودند، نوشتند و نیز برای سی تن از کارگران معدن چادر ملو، چهار تن از کارگران پتروشیمی رازی و ...ـ
در حالی که کنش های سندیکایی در کشور ما پیشینه ی صد و ده ساله دارد، امروز نمایندگان معلمین، کارگران و کارمندان را به اتهام خواستن حقوق خود در شکنجه گاه های حکومتی به بند کشیده اند.ـ
در اعتراض به این ستم ها، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به همراه تشکل های صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری، برای روز سیزدهم مهر، روز جهانی معلم، به برگزاری اجتماعاتی در سراسر ایران فراخوان داده اند.ـ
پیام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به انگیزه ی روزجهانی معلم  https://www.kooshandegan.org/2000-2

رژیم جمهوری اسلامی با همه ی نیروی خود با این حرکت سراسری به مقابله خواهد پرداخت.ـ
ما ایرانیان مهاجر و پناهندگان از خانواده های مختلف سیاسی می توانیم با امضای این فراخوان همبستگی خود با معلمان و بازنشستگان هم میهن را اعلام داشته، با ارسال ترجمه ی این متن برای رسانه های گوناگون، سندیکاها، احزاب، پارلمان ها و انجمن ها، افکار عمومی جهان را به پشتیبانی از این جنبش دادخواهانه ی ملی دعوت کنیم.ـ
نگذاریم صدای سرکوب شدگان بیش از این خاموش بماند.ـ

تماس:

amuzgaran@outlook.com

 

نشانی محل امضا:

فراخوان همبستگی با تجمع آموزگاران و بازنشستگان ایران در 13 مهر

نام پشتیبانان:

محمد رضا آذرپاد
ویکتوریا آزاد
نعمت آزرم ـ شاعر
جعفر آزرمگین
مجيد آژنگ
گيل آوايي
عبداله ابراهيمى
مهین ارجمند
شاهین اروند
عاطفه اقبال
اقبال اقبالی
محمد الهی
فريده ايرانى
محمد ایلخانی پور
نیما بازالهی
وحید بدیعی ـ موسس و مدیر رادیو پویا
حميد رضا برهانى
یداله بلدی
حسين بهادرى
سعید بهبهانی ـ موسس و مدیر تلویزیون میهن تی وی
حبيب بهره من
سام پارسى
کیارش پارسی
شهرنوش پارسی پور
رضا پرچی زاده
محمد پروین
ناصر پل
حامد تهرانی
فرزانه ثابتان
احمد جواهریان
کاوه جویا
بهیه جیلیانی
پرویز حدادی زاده
ناهید حسینی
غلام حق شناس
نسيم خاكسار
محمود خادمی
اسفندیار خلف
داريوش راد
احمد رأفت
ناصر رحمانی نژاد ـ هنرمند تئاتر
محمد رضا روحانی
روژا روشن
مهدی ذولفقاری
علی اصغر سلیمی
ساسان سترگ دره شورى
شیرین سمیعی
مهرسیما سیمایی
ناصر شاهین فر ـ نویسنده
پيام شكوهى
رویا صادقی
بهزاد صمیمی
پرویز ضرغامی
داريو عباس زاده
مهران عباس زاده
مهران عباسی
سياوش عبقری ـ استاد دانشگاه و كنشگر فرهنگي
شهلا عبقری ـ استاد دانشگاه در امريكا
پری عسگری
میرزاآقا عسگری مانی ـ شاعر و نویسنده و مدیر رادیو مانی
فضایل عزیزان
دکتر نوید فاضل
اصغر فتاحى
دکتر کوروش فرزین
مسعود فروزش راد
زمان فیلی
اختر قاسمی
حسن کیان زاد ـ پزشک
جهانگیر لقایی
داریوش مجلسی
ناصر مصلحتی کوچ اصفهانی
امیر معیری
اسفندیار منفردزاده ـ موسیقی دان و آهنگساز
رضا مهاجری
انور ميرستارى
پرویز نجفیانی
مريم هادى پور
على اكبر هادى پور
تقی هاشمی
مرسده هاشمى
فرشید یاسائی
زهرا پزدان پناه
سام يزدان پناه
اسماییل وفا یغمایی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.