یاد مام جلال گرامی باد

مام جلال پيشمرگه اى بود كه به قوانين بازى سياست اگاهى داشت ، مرگ نابهنگام اش در شرايط كنونى اما ضايعه اى براى جنبش دمكراتيك مردم كردستان است .
مام جلال هم بتاريخ پيوست.
نام او در تاريخ مبارزات مردم كردستان ماندگار خواهد بود . مبارزات او عليه رژيم حاكم در بغداد در دمشق اغاز شد و يكى از بنيان گذران موثر اتحاديه ميهني كردستان عراق بود ، انقلاب ايران و سرنگونى رژيم سلطنتى در ايران كمك شايانى به فعاليت هاى مبارزاتى او در عراق نمود ، در يورش هاى جنايتكارانه ملايان عليه خلق كرد در كنار پيشمرگه هاى ايرانى بود ، منطقه ازاد شده تحت فرمان او در سالهاى سركوب دهه ٦٠ پناهگاه نيروهاى سياسى ايرانى بود و همين موضوع فشار بسيارى راتوسط حكومت اسلامى بر او وارد مى كرد ، همكارى او با رژيم در أواخر جنگ اما او را ناچار به جلوگيرى از تلاشهاى مخالفان نظام در نواحى مرزى نمود .

داشت ، تنها اشتباهاش اقدام نسنجيده نيروهاى تحت فرمانش در درگيرى با مجاهدين خلق و كشتار ١٠ نفر از رزمندگاان مجاهد و اغاز درگيرى با انها در دو سال اخر جنگ بود .
فراموش نكنيم كه هر دو دشمن مشتركى داشتند بنام صدام حسين و وقتى هم صدام توسط امريكا سرنگون شد مردم عراق او را بعنوان اولين رئيس جمهور عراقى به كأخ فرستادند و يكى از درخشان ترين كارهايش امضا نكردن حكم اعدام صدام بود . او هم متحد مخالفين نظام اسلامى بود و هم متحد جمهورى اسلامى در أواخر جنگ ايران و عراق ، پيشمرگه اى بود كه به قوانين بازى سياست اگاهى داشت ، مرگ نابهنگام اش در شرايط كنونى اما ضايعه اى براى جنبش دمكراتيك مردم كردستان است .
 
Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Anzug
 
نام او در تاريخ مبارزات مردم كردستان ماندگار خواهد بود . مبارزات او عليه رژيم حاكم در بغداد در دمشق اغاز شد و يكى از بنيان گذران موثر اتحاديه ميهني كردستان عراق بود ، انقلاب ايران و سرنگونى رژيم سلطنتى در ايران كمك شايانى به فعاليت هاى مبارزاتى او در عراق نمود ، در يورش هاى جنايتكارانه ملايان عليه خلق كرد در كنار پيشمرگه هاى ايرانى بود ، منطقه ازاد شده تحت فرمان او در سالهاى سركوب دهه ٦٠ پناهگاه نيروهاى سياسى ايرانى بود و همين موضوع فشار بسيارى راتوسط حكومت اسلامى بر او وارد مى كرد ، همكارى او با رژيم در أواخر جنگ اما او را ناچار به جلوگيرى از تلاشهاى مخالفان نظام در نواحى مرزى نمود . 
داشت ، تنها اشتباهاش اقدام نسنجيده نيروهاى تحت فرمانش در درگيرى با مجاهدين خلق و كشتار ١٠ نفر از رزمندگاان مجاهد و اغاز درگيرى با انها در دو سال اخر جنگ بود . 
فراموش نكنيم كه هر دو دشمن مشتركى داشتند بنام صدام حسين و وقتى هم صدام توسط امريكا سرنگون شد مردم عراق او را بعنوان اولين رئيس جمهور عراقى به كأخ فرستادند و يكى از درخشان ترين كارهايش امضا نكردن حكم اعدام صدام بود . او هم متحد مخالفين نظام اسلامى بود و هم متحد جمهورى اسلامى در أواخر جنگ ايران و عراق ، پيشمرگه اى بود كه به قوانين بازى سياست اگاهى داشت ، مرگ نابهنگام اش در شرايط كنونى اما ضايعه اى براى جنبش دمكراتيك مردم كردستان است . 
يادش گرامى باد .
 
منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.