جعفری: اجرای تحریم‌های جدید را معادل خروج آمریکا از برجام می‌دانیم