عدالت در کجای این سرزمین به خواب رفته؟

زندانی سیاسی، محمد نظری، 24 سال است دربند است
محمد نظری ۲۴ سال است که در زندان بدون یک روز مرخصی محبوس بوده است. این زندانی سیاسی برای رسیدن به خواسته‌های برحق خودش مبنی بر دادخواهی، بررسی مجدد پرونده و... دست بە اعتصاب غذا زدە است

انسانیت فرمان می دهد که از ستمدیدگان زندانی حمایت کنیم .

محمد نظری از سال ۷۳ تاکنون در زندان است .

این زندانی به سبب دادخواهی از ۷۵ روز پیش تاکنون دست به اعتصاب غذا زده تا شاید گوش های ناشنوا صدای دردمندش را بشنوند .

محمد نظری به سبب سپری کردن سال های طولانی در زندان دچار بیماری گوناگون گردیده است . بیایید صدای آزادی این هم میهن زندانی دردمند و رنجدیده باشیم .

عدالت در کجای این سرزمین به خواب رفته ؟ بیدارش کنیم . محمد نظری را آزاد کنید تا به دردهایش برسد . عدالت مستدام ...."

بر اساس گزارشهای بدست آمده هم اینک میانگین فشارخون آقای نظری در یک هفته اخیر زیر ۹ و ضربان قلبش زیر ۵۰ بوده است.

وی به دلیل ضعف جسمانی شدید به‌سختی و با کمک زندانیان دیگر می‌تواند حرکت کند و قدرت تکلمش را تقریباً ازدست‌داده و با دشواری بسیار سخن می‌گوید.

محمد نظری به دلیل بدحالی در یک هفته اخیر چند بار در بهداری زندان به دلیل بیهوشی پی در پی بستری‌شده است. پیش از آن‌هم یک‌بار به بیمارستان اعزام و دو روز و یک‌شب در بیمارستان خارج از زندان بستری‌شده است. دوشنبه گذشته نماینده دادستان به دیدار این زندانی سیاسی رفته و به‌صراحت و در جمع زندانیان به او ‌گفته که دادستانی نمی‌تواند برای تأمین خواسته‌های او کاری بکند و بهتر است به اعتصابش خاتمه دهد و محمد نظری در پاسخ گفته تا آخر راه را می‌رود.

آقای نظری ۲۴ سال است که در زندان بدون یک روز مرخصی محبوس بوده است. این زندانی سیاسی برای رسیده به خواسته‌های برحق خودش مبنی بر دادخواهی، بررسی مجدد پرونده و... دست بە اعتصاب غذا زدە است.
مسئولیت جان این زندانی سیاسی مستقیما بر عهده دادستان و مسولین قضایی است.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آی آدم ها ! درست نوشتم : آدم ها !! انسانی به جهت اندیشدن ُحساس بودن به جریانات اجتماع ـحس وظیفه نسبت به مردم ـتلاش برای بهبود جامعه ـ غصه نان >مسکن > آزادی برای همه و......از ابتدای جوانی با تمام آرزو های یک برنا پسر به اسیری میبرندش 24سال تا کنون نگه میدارندش بجرمی که جرم نیست چون در فلسفه کیفری و علم جزای عمومی عنوانی که مستوجب مجازات و کیفر که عنوان جرم سیاسی باشد وجود ندارد چون مجرم کسی است با ارتکاب بزه جامعه از عمل اودچار زیان و خسارت شود و حال عنصرسیاسی به سود و از بین بردن پلیدی ها و ارتقاء سطح بهداشت _آموزش و پرورش_فرهنگ....جامعه تلاش و سعی در بوجود آوردن این عناوین میکند و فقط با سلیقه و روش خود بدنبال و تحقق آنها ست . حال نظری بدنبال این آرمان دستگیر تمام جوانی در زندان باشد .آآآ ی آآآ د م ها که در جای امن خود بخواب سکر رفته اید نیم نئشه و نیم مجنون آیا فهمیده اید که نفر در