بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت روز کوروش بزرگ

میراث گرانبهای کوروش بزرگ برای مردمان ایران
امسال پانزدهمین سالی است که مردمان بسیاری، در ایران و خارج ایران، روز 29 اکتبر - 7 آبان- را، که سالگشت روز صدور منشور کوروش بزرگ است، جشن می گیرند. این که مردمان یک سرزمین پس از قرن ها ناگهان متوجه ارزش های استثنایی یک شخصیت تاریخی سرزمین شان بشوند، و به بهانه های مختلف در شهر و آرامگاهش گرد هم آمده، و به یاد و نام او ادای احترام کنند، رویدادی مهم در آن سرزمین است. اما، در مورد سرزمين ما، این رویداد واکنشی بسیار طبیعی و بهنگام از سوی مردمان ایران است.

دلیل توجه کنونی مردم ایران به کوروش بزرگ و ارزش های بيان شده در منشور او، علاوه بر گسترده شدن روابط رسانه ای و بالا رفتن درک مردم از مفاهیم حقوق بشری، وجود شرایط غیرعادی و طاقت فرسایی ست که جمهوری اسلامی بر مردمان ایرانزمین تحمیل کرده است.
این واقعیتی ست که انسان امروز نمی تواند با معیارهای گذشته و صرفاً با تکيه بر ارزش های گذشتگان خود زندگی کند. او هزارها سال را همراه با مهم ترین و سخت ترین تجربیات از سر گذرانده، و جهانی را ساخته که با همه ی دردها و مشکلاتی که هنوز گريبانگير آن است بر تارک قوانین جهانی اش اعلامیه ای می درخشد که نام «حقوق بشر» دارد. اما ایرانیان محروم شده از این قوانین پیشرفته وجه مقایسه دیگری را نيز رویاروی خود دارند که حسرت و رنج بیشتری را برایشان فراهم می آورد و آن مقایسه بین فرامین کوروش بزرگ، رهبر سیاسی سرزمین شان(در 2550 سال پیش)، و قوانین واپسگرای حاکم بر امروز (در سرآغاز قرن بیست ویکم) می باشد. و رویارویی با این واقعیت تلخ است که آن ها را بیش از همیشه متوجه اهمیت و ارزش کوروش بزرگ کرده است
فرمان کوروش بزرگ در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب، رفع بیگاری، و رفاه و آرامش همگانی، به عنوان اولین فرمان حقوق بشری یک شخصیت سیاسی، نه تنها ارزش و اعتباری برای ایرانیان دوران باستان آورده، به طوری که هر آن کسی که می خواهد از ایران یاد کند نمی تواند این پشتوانه ی فرهنگی عظیم را، که کوروش آن را نمایندگی می کند، نادیده بگیرد. بلکه اين سند میراثی بسیار گرانبها برای ایرانیان امروز است تا، به پشتوانه آن، حقوق خود را در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب، و آزادی های دیگری که در اعلامیه حقوق بشر آمده، واقعيتی مسلم و حقی موروثی بدانند.
ایرانی آگاه امروز می داند که کوروش نه پیامبر بود و نه قدیس، نه از آب گذر کرد، نه مردگان را جان بخشید، و نه ماه را به دو نیم کرد، اما او با دادن حق انتخاب عقیده و مذهب به انسان روزگار خود، او را از موجودی بی اختیار و تسلیم به مقام انسانی صاحب حق و تصمیم رساند. و ادای احترام به او، به ویژه در زمانه ای که فرزندان اش از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق شان محروم اند، امری طبیعی و به هنگام و روشن است.
«بنیاد میراث پاسارگاد»، به عنوان پیشنهاد دهنده ی روز کوروش بزرگ، امسال نیز از همه ی مردمان ایران دوست می خواهد تا در هر کجایی که هستند این روز را زیباتر و گسترده تر از سال های قبل برگزار کنند و در عین حال به نقش انسانمدارانه ی کوروش بزرگ در تدوين منشور مهم او توجه داشته باشند و فراموش نکنند که اساس و پایه منشور او بر آرامش، شادمانی و رواداری بنا نهاده شده است.
با مهر و خرمی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
اکتبر 2017

انتشار از: