تحليل ايرج مصداقى درباره هرزنامه روح الله زم

تحليل ايرج مصداقى درباره هرزنامه #پسر_زم

تحليل ايرج مصداقى درباره هرزنامه #پسر_زم و داستان سرايى درباره زهرا لاريجانى

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: