تکاپوی رژیم جمهوری اسلامی برای پیشگیری از برگزاری آیین 7 آبان

رودررویی با عوامل مزاحم گماشته ی رژیم، دفاع مستدل از حق مردم برای بازدید از آرامگاه کورش بزرگ و ایستادگی و پافشاری گروهی بر این حق می تواند بر روحیه ی مزدوران اجیر شده و فریب خورده ی رژیم اثر گذاشته، در برداشتن مزاحمت و هموارسازی راه گردهمایی به کار آید

 در آستانه ی روز 7 آبان، روز گرامیداشت کورش بزرگ، دستگاه های امنیتی رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی، می کوشند از راه های گوناگون از برپایی این آیین میهنی, که نشانه ی بیزاری ایرانیان از رژیم و ایدئولوژی ایران ستیز آن است، جلوگیری کنند:

ا ـ فرستادن پیامک های تهدید آمیز برای بسیاری از مردم، به ویژه به کسانی که در سال های گذشته در چنین آیین هایی شرکت کرده و از سوی مزدوران اطلاعاتی رژیم شناسایی شده اند؛
2 ـ تدارک گردآوری گروه هایی از مزدوران بسیجی و حزب اللهی برای مستقر ساختن اینان در پاسارگاد در روز گرامیداشت کورش بزرگ؛
3 ـ نرده کشی گرداگرد محوطه ی آرامگاه کورش بزرگ، برای جلوگیری از همایش مردم به گرد آرامگاه؛
4 ـ بستن بزرگراه منتهی به پاسارگاد، برای جلوگیری از حرکت خودرو ها به مقصد آرامگاه کورش بزرگ

بی گمان، ایرانیان میهن پرست همه ی کوشش خود را برای رویارویی با مانع تراشی های رژیم بی آبروی جمهوری اسلامی بر سر رسیدن آنان به پاسارگاد، به کار خواهند برد.

رودررویی با عوامل مزاحم گماشته ی رژیم، دفاع مستدل از حق مردم برای بازدید از آرامگاه نماد فرهنگ و تمدن ایرانی و ایستادگی و پافشاری گروهی بر این حق می تواند بر روحیه ی مزدوران اجیر شده و فریب خورده ی رژیم اثر گذاشته، در برداشتن مزاحمت و هموارسازی راه گردهمایی به کار آید.

در همین حال، تدارک برگزاری آیین های گرامیداشت کورش بزرگ در شهرهای گوناگون میهن، راه دیگری است که نه تنها نقشه ی بستن راه پاسارگاد را خنثی خواهد کرد، بلکه پاسارگاد را به همه ی خاک میهن گسترش داده، سراسر ایران زمین را از آوای درود بر کورش بزرگ و ارج نهی به تاریخ و فرهنگ پربار ایرانی خواهد انباشت.

میدان ها، پارک ها و خیابان های شهرهای میهن، می توانند پذیرای مردم میهندوستی باشند که با نمادها و شعارهای میهنی خود گردهم آمده، نشان می دهند که عشق به ایران و ارج نهادن به تاریخ و فرهنگ آن در همه جای این سرزمین جاری است. 

رژیم تبهکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی، ناتوان تر از آن است که عواطف میهن پرستانه ی ده ها میلیون ایرانی ناخوشنود از حاکمیت این رژیم را خاموش سازد.

 

 

نمونه ای از تهدیدات رژیم در مورد روز کورش بزرگ: اطلاعیه ی حراست شرکت پالایش گاز "فجر جم" بوشهر خطاب به کارکنان شرکت

 

 

 

نمونه هایی از پیامک های تهدیدآمیز فرستاده شده از سوی نهادهای امنیتی رژیم برای مردم، مبنی بر عدم شرکت در آیین 7 آبان

 

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.