چرا آینده نگری برای ایرانیان مطرح شد

در چهار دهه گذشته در هیچ کشوری به اندازه ایران، آینده نگری موضوع توجه نبوده است. جالب است که آینده نگری بیشتر میان ایرانیان در داخل ایران مورد توجه بوده تا در میان ایرانیان در خارج کشور.

 آینده نگری در فرانسه، آلمان و کلاً اروپا، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه صاحب نظران سیاسی و اجتماعی قرار گرفت چرا که دیدند راه هایی که رفته اند عملاً آنها را به ایده آلهایی که داشتند نرسانده و به دو جنگ جهانی خانمانسور منجر شده است. در آمریکا در سالهای جنگ ویتنام انجمن جهان آینده که بزرگترین تشکیلات آینده نگر در تاریخ بود تأسیس شد وقتی کسانی نظیر دنیل بل نشان دادند که نه سوسیالیسم و نه سرمایه داری نمی توانند ایده آل بشریت باشند و کلاً جامعه صنعتی که مبنای هر دو سیستم است پایان یافته و ما وارد جامعه فراصنعتی شده ایم. اما برای ایرانیان دو سال بعد از انقلاب 1357 نه تنها روشن شد که این انقلاب جامعه ایده آلی برای مردم به ارمغان نیاورده، بلکه با مشاهده کشورهایی نظیر کامبوج که پس از انقلاب به حکومت خمرسرخ انجامید و پس از خیزش علیه خمرسرخ دوباره راه حل های گذشته انتخاب شد، نتیجه بدتر از گذشته شد، و امروز که به کامبوج نگاه می کنیم کشوری است که در آن بیش از هرجای دنیا، کودکان پسر و دختر برای سوء استفاده جنسی به فروش میروند و پایتخت کشور را باید پایتخت پدوفیلهای دنیا خواند که برای خرید کودکان به آنجا میروند. در نتیجه معلوم است که راه کامبوج و امثالهم نمی تواند ایده آل برای کسی محسوب شود. این است که ایرانیان در 40 سال گذشته بر آینده نگری تأکید کرده اند چرا که دوباره اگر همان کاری را کنیم که کرده ایم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم نتیجه کار بهتر شود و در واقع بدتر را باید انتظار داشته باشیم

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای قندچی عزیز لطفا ایران را با اروپا مقایسه نفرمائید، چون هنوز هم که هنوز است بوی گند حمامهای خزینه و واجبی از تن مردم نرفته، و برای معالجه مریضانشان به چاه جمکران امامزاده سیار و امامزاده بیژن پناه می برند، و کودکانی که والدینشان را از دست می دهند و یا در خانواده های فقیر و یا معتاد متولد می شوند قربانی مافیا های مخفی که حتی دولتی ها هم سهمی در این معاملات دارند، می شوند، کودکان را از بردگی گدائی در کنار خیابان گرفته تا بعنوان بردگان جنسی بفروش می رسانند، دختران جوان نگون بخت که بعنوان بردگان جنسی از فرودگاه امام بیاد حضرت امام( رره ) در حضور بازرس برادرانی که در فرودگاه مو را از ماست بیرون می کشند، به کشورهای عربی و حتی افغانستان صادر می شوند، ولی چون در ایران آمار گیری از هر پدیده ائی، جمع آوری اطلاعات به بیگانگان محسوب می شود، و در نتیجه همه این فجایع و