روز کورش 1396: رویارویی یک ملت با یک رژیم

ویدئو
صدها هزار ایرانی میهندوست، امروز، 7 آبان 1396، راهی پاسارگاد شدند تا آیین گرامیداشت کورش بزرگ را در آرامگاه این نماد تاریخ و فرهنگ ایران برپا دارند.
رژیم جمهوری اسلامی، که از مدتی پیش خود را برای جلوگیری از برگزاری آیین 7 آبان آماده کرده بود، کوشید با تهدید و لشکرکشی ازبرپایی این آیین میهنی جلوگیری نماید.
اما رود خروشان ایرانیان مشتاق رسیدن به پاسارگاد و برپا داشتن جشن کورش بزرگ در جاده های بسته، آشکار ساخت که ملت ایران از ایدئولوژی ایران ستیز رژیم بیزار و شیفته ی فرهنگ پربار ایران زمین است.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
زنده باد مردم وطنپرست ایران که در هفتم آبان با حرکت میلیونی بسوی پاسارگاد تودهنی محکمی به جمهوری اسلامی و دیگر دشمنان کورش و ایران کوبیدند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
با درود بر همطونان غیور ایرانی. روز کوروش همایون باد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
روز ملکه آزربایجانی تومروز هم که سر کورش را بریده و به طشت پر از خون انداخته اعلان خواهد شد
عدم انتشار شده: 
false