نتانیاهو، تجزیه طلبان کرد و تناقض در مورد ایران باستان

نتانیاهو به "جشن پوریم" یهودیان اشاره میکند. جشن پوریم جشنی ست در میان یهودیان که از توطئه کشتار یهودیان ایران به دست "هامان وزیر" در زمان " شاه اخشورش" ممانعت بعمل می آید. نتانیاهو ادعای خود مبنی بر یهودی کشی در ایران باستان را به ماجرای توطئه هامان وزیر برای قتل عام یهودیان مستند کرده است. حال آنکه با نگاهی به کتاب "استر" در عهد عتیق خلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل مدعی آن بوده است استنباط شده و میشود

مقصد این نوشتار جراحی تناقضات و از هم گسستگی ذهنی بنیامین نتانیاهو و تجزیه طلبان کرد در قبال امپراطوری ایران باستان و کورش هخامنشی میباشد.
در فعل و انفعالات کنونی منطقه بسیاری از مسائل خواه یا ناخواه به هم تنیده شده اند. مسئله تجزیه طلبان کرد در ایران و عراق به مسئله اسرائیل و همچنین حملات تجزیه طلبان کرد به کورش، پادشاه هخامنشی ایران باستان. با نظر به اظهار نظراها و مواضع مختلفی که این گزاره ها را به یکدیگر مرتبط ساخته اند به نظر میرسد یک وحدت استدلالی و معنایی در این میان جای خود را به یک پراکندگی و تناقض ناشی از تعصب و هدف گرایی باطل داده است. این متن قصد آن دارد تا در نگاهی وحدت گرایانه بتواند تناقض های کنونی را زدوده و دیدگاهی وحدت گرایانه و منسجم مبتنی بر استدلال میان روابط "یهود، اسرائیل، کورش و تجزیه طلبان کرد" را جایگزین نماید. اخیرا در فضای مجازی از سوی تجزیه طلبان کرد حملات بسیاری به تاریخ نگاری پیرامون کورش هخامنشی شده است. از جمله این حملات میتوان به تشکیک در مورد محل دفن پادشاه هخامنشی اشاره نمود. برخی با استناد به "تاریخ هرودوت" بر این باورند که پادشاه هخامنشی در جنگ با سکاها کشته شده و امروز در پاسارگاد مدفون نبوده و برخی از دوستداران وی به اشتباه هفتم آبان در پاسارگاد جهت بزرگداشت وی جمع می شوند. به جهت تاریخی "گزنفون" در تواریخ خود در مورد موت پادشاه هخامنشی نظری دیگر داشته است. بر مبنای نظر گزنفون پادشاه هخامنشی به مرگ طبیعی از دنیا رفته و آرامگاه او میتواند همان پاسارگاد باشد. البته اگر اگر آنگونه که برخی مفسرین بزرگ قرآن همچون "مولانا ابوکلام آزاد"، "علامه طباطبائی" و "ناصر مکارم شیرازی" در تفاسیر خود بر آن صحه نهاده اند "ذوالقرنین" کورش بوده باشد نمیتواند در جنگ با ساکاها کشته شده باشد. چرا که بنا بر قول قرآن در سوره مبارکه کهف پادشاه هخامنشی ابتدا به غرب رفته، سپس به شرق محل سکونت ساکاها و سپس به شمال برای احداث سد مورد نظر. بر این اساس کورش سد مورد نظر را پس از جنگ با ساکاها احداث نموده و نمیتوانسته بر خلاف نظر هردوت در جنگ با ساکاها کشته شده باشد. احتمالا او همانگونه که گزنفون گفته است به مرگ طبیعی از جهان رفته است.
اما این نوشتار قصد بر آن دارد تا مسئله کورش را به گونه ای وحدتگرایانه و منسجم در ارتباط با تاریخ یهود و مواضع کنونی تجزیه طلبان کرد از دید "تورات" مورد بحث قرار دهد.
اول: دولت اسرائیل تنها دولتی بوده است که از تجزیه و جدایی کردستان عراق حمایت نموده است. کردها نیز در تجمعات خود در اروپا و اربیل پرچم اسرائیل را گشوده و آن را مورد تقدیس قرار داده اند. بر این اساس آنچه از ظاهر داستان بر می آید یک همسویی میان تجزیه طلبان کرد و اسرائیل ایجاد شده است. نتیجه اینکه این همسویی میباید از جهت محتوا نیز ایجاد شده باشد. آیا بواقع چنین است یا خیر؟
دوم: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل است. او در اسفندماه نود و شش در دیدار با "ولادمیر پوتین" با حمله به تاریخ دوهزار و پانصد ساله ایران مدعی از بین بردن یهودیان بوسیله ایران شد و گفت:
«یرانِ فعلی را ادامه ی امپراتوری فارس باستان دانست و گفت هر دو طرحی مشابه دارند که آن نابودی کشور یهودیان است. یهودیان پوریم را جشن می‌گیرند چون پرشیا موفق نشد یهودیان را نابود کند. امروز هم وارث پرشیا، ایران، تلاش دارد دولت یهودیان را نابود کند»
سوم: اسرائیل بر مبنای نهضت صهیونیسم شکل گرفته است. در میان صهیونیست ها دو دیدگاه عمده قابل روئیت بود. صهیونیست های ملی- مذهبی و صهیونیست های سکولار که خواهان جدایی نهاد دین از نهاد دولت بودند. در این میان علاوه بر جریان های صهیونیست، دو جریان یهودیان اصلاحگرا و ارتدوکس که مخالف با نهضت صهیونیزم بودند به جهت کشتار یهودیان در اروپا با صهیونیست ها همراه شدند. از این رو میتوان درون مایه اصلی اسرائیل را درون مایه ای باورمند به آموزه های یهودی دانست. بنیامین نتانیاهو هم یک یهودیست و بر این مبنا میباید پایبند به آموزه های مسلم و یهود و نص تورات باشد.
چهارم: آیا ادعای نتانیاهو مبنی بر تلاش برای نابودی یهودیان از سوی امپراطوری ایران باستان از صدق برخوردار بوده است؟؟؟
نتانیاهو به "جشن پوریم" یهودیان اشاره میکند. جشن پوریم جشنی ست در میان یهودیان که از توطئه کشتار یهودیان ایران به دست "هامان وزیر" در زمان " شاه اخشورش" ممانعت بعمل می آید. نتانیاهو ادعای خود مبنی بر یهودی کشی در ایران باستان را به ماجرای توطئه هامان وزیر برای قتل عام یهودیان مستند کرده است. حال آنکه با نگاهی به کتاب "استر" در عهد عتیق خلاف آنچه نخست وزیر اسرائیل مدعی آن بوده است استنباط شده و میشود. آنچه عهد عتیق میگوید اینکه، هامان وزیر به علت عدم تعظیم "مردخای" یهودی در برابر او از یهودیان کینه در دل گرفته و توطئه قتل عام یهودیان را چیده بود. "استر" همسر یهودی پادشاه ایران بوسیله مردخای از توطئه هامان آگاه شده و پادشاه را از توطئه هامان علیه یهودیان آگاه مینماید. هامان با حکم پادشاه ایران مصلوب شده و حکم قتل عام یهودیان ابطال میگردد. پس از این مردخای یهودی به مصب وزارت پادشاه ایران تکیه میزند.
آنچه در کتاب "استر" در عهد قدیم آمده است به ترتیب از این عناوین برخوردار میباشد:
"استر در مقام ملکه" ، "نجات پادشاه بدست مردخای" ، "توطئه هامان" ، "درخواست کمک از استر" ، "درخواست استر از پادشاه" ، "غضب هامان بر مردخای" ، "تکریم مردخای" ، "اعدام هامان" ، "ابطال حکم هامان" ، "استیلای یهودیان بر دشمنان" ، "مردخای وزیر پادشاه"
همان گونه که از عناوین کتاب استر مشهود است:
*همسر پادشاه ایران از یهودیانی بوده که توسط "نبوکدالنصر" پادشاه بابل به اسارت گرفته شده بود که پس پیروزی امپراطوری ایران بر بابل و آزادی یهودیان از دست پادشاه بابل به تزویج شاه ایران در آمد.
*توطئه قتل عام یهودیان از سوی وزیر شاه بود.
*هامان به دستور پادشاه ایران اعدام و یهودیان نجات یافتند.
*مردخای یهودی وزیر امپراطوری ایران میشود.
رجوع به عهد قدیم گویای این واقعیت است که نتانیاهو تا به چه اندازه از بی سوادی و جهالت در رنج است و عذاب.
پنجم: عهد قدیم در بسیاری از آیات از بزرگی کورش یاد میکند که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
*کتاب دوم تواریخ ایام باب سی و شش آیات بیست و دوم و بیست و سوم:
«در سال اولِ کورش، پادشاه فارس، تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کورش، پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت: کورش، پادشاه فارس چنین می‌فرماید: یهُوَه خدای آسمانها، تمامی ممالک زمین را به من داده است و او مرا امر فرمود که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او؟ یهُوَه خدایش همراهش باشد و برود»
در این آیه خداوند روح کورش را برانگیخته است. خداوند به کورش امر فرمود تا خانه ای برای او در اورشلیم بنا نهد.
*کتاب عزرا باب یک آیات یک الی هشت:
«. . . و مرا امر فرموده است که خانه‌ ای برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم که در یهودا است، برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است، در اورشلیم بنا نماید. و هر که باقی مانده باشد، در هر مکانی از مکان‌هایی که در آنها غریب می‌باشد، اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای تبرّعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نمایند. پس رؤسای آبای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخاسته، روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند. و جمیع همسایگان ایشان، ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چهارپایان و تحفه‌ها، علاوه بر همه هدایای تَبَرُّعی اعانت کردند. و کورش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصّر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود، بیرون آورد. و کورش پادشاه فارس، آنها را از دست مِتْرَدات، خزانه دار خود بیرون آورده، به شیشَبصَّر رئیس یهودیان شمرد»
در این آیه کورش یهودیان را برای احداث خانه خدا در اورشلیم خطاب قرار داده. رهبران یهود و بنیامین و کاهنان و لاویان که خداوند روحشان را بر انگیخته بود با ندای کورش راهی اورشلیم شدند.
*کتاب اشعیا باب چهل و چهار آیه بیست و هشت تا باب چهل و پنج آیه یک الی سه:
«و درباره کورش می‌ گوید که او شبان من است و تمامی مسرّت مرا به اتمام خواهد رسانید و درباره اورشلیم می‌گوید بنا خواهد شد و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت. خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش که: دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امّت‌ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه‌ها دیگر بسته نشود چنین می‌گوید: که من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت. و درهای برنجین را شکسته، پشت بندهای آهنین را خواهم برید. و گنجهای ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده‌ام خدای اسرائیل می‌باشم»
در این آیات عهد عتیق میگوید کورش شبان خداوند است و به تمام و کمال مایه شادی خداوند شده است. کورش را مسیح خداوند میخواند. خداوند به وسیله کورش ملت های خاطی را مغلوب میسازد و کمر پادشاهان ظالم را میشکند.
ششم: آنچه به روایت و شهادت تورات که متن و منبع اصلی یهودیت بوده و میباشد اینکه، ایرانیان و امپراطوری ایران باستان تا کنون نه تنها به فکر نابودی یهودیان نبوده اند بلکه همواره به فکر نجات یهودیان بوده و در این راستا همت گماشته اند. کورش نیز به شهادت متن اصلی یهود مسیح و شبان خداوند بوده و دادگستر. مع الوصف :
*بنیامین نتانیاهو به عنوان یک یهودی میباید به متن تورات پایبند بوده و خلاف نص صریح عهد قدیم تاریخ را تحریف ننماید. آنگونه که در فوق اشاره شد مدعیات نتانیاهو بر خلاف نص تورات و تحریف آن بوده است. بر این اساس روحانیت یهود میباید حکم ارتداد او را برابر آیین یهود صادر مینمودند.
*اسرائیل بر شالوده قوم یهود بنا نهاده شده است. متن یهودی امپراطوری ایران باستان و بالاخص شخص کورش را مورد تأیید قرار داده است. حال تناقض آشکار اینکه تجزیه طلبان کرد پرچم اسرائیل را بر افراشته و حتی بر آن سجده نموده اند اما اخیرا توهین های بسیاری را نثار کورش و امپراطوری ایران باستان نموده اند. گویی پراکندگی ذهنی از نتانیاهو تا تجزیه طلبان کرد فراگیر شده است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نقشه کردستان بزرگ؟؟؟؟ نقشه مناطق مورد نظر کردها برای تجاوز و الحاق آن به کشور خیالی کردستان بزرگ، ما در ترکی ضرب المثلی داریم که برای ایتگونه موارد: سئچان اولمامیش چئوال دیبی کسیرلر، یعنی هنوز موش بالغ نشده، می خواهند مثل موشهای بالغ ته گونیهای آذوقه زمستانی را سوراخ کنند، اینها همانند پانفاریستها، فکر می کنند که مردم هویج و بادمجان هستند که براحتی می شود پوستشان را بکنند، ببرند و توی دیگ بریزند و بپزند وبخورند، آنها مطلقا نمی توانند درک کنند ، که شهری به بزرگی ارومیه و خوی و دیگر شهرها و روستاهای آزربایجان غربی از هزاران خانواده تشکیل شده، و شما ها با آمدن به بیمارستانهای ما برای معالجه، شهرهای ما را مناسب برای زندگی تشخیص دادید، و به شهرهای ما آمدید، برای زندگی بهتر، ما هم به شما ها این اجازه را دادیم، و به این سادگی ها هم نیست که شما قلمی بردارید و در هر شهری از شهرهای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با عرض سلام خدمت تورکمن اوغلی .جناب من خودم ۵۵ سالمه. و فرزند اذربایجان جنوبی هستم. تا به این سنم اسم کوروش یا داریوش نشنیدم که بالای ۱۰۰ سال قدمت داشته باشه.تمامی اینگونه اسامی از سر کار امدنه سلسله نیم پهلوی رایج گشتد. اللخصوص بعد از جشنهای ۲۵۰۰ ساله که سالرد مرگ کوروش را با شعار کوروش اسوده بخواب که نیمچه پهلوی بیدار است . جشن گرفتند . با عرض ادب قلم شفاف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چالان به تورکمنی می شود-- سارق---چند سئوال از این آقای چالان!! چرا قبل از رضاشاه که چی بگم حتی پیش از رضاشاه اسم کوروش را کسی نشینده و معمول نبود... چرا شاه ایران کورش را خواب کرد؟- چرا در مورد نابودی ساسله مادها توسط این مهاجمان هندی- یعنی هخامنشیان چیزی نمی گوئید-- چرا نمی گوئید که مطابق دین زردشتی دفن مردگان و آلودن خاک گناه است و می گوئید که کورش آنجا دفن شده است- پس یا آنها زردشتی نبودند و یا این دفن دروغ تاریخی است. ازدواج با محارم رایج در زمان هخامنشیان را چه می گوئید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی دلت پر است از ملت کورد جناب ،، فکر کنم اگر قدرت داشتی و مثل صدام بمب شیمیائی در اختیار داشتی هیچ درنگ نمی کردی ملت کورد را با آن جنوساید کنی ، آخر اگر امثال شما مدافع کورش و ایران باشی چرا ملت کورد بر دهن یاوگویان و دروغگویان افسانە ساز نکوبد ؟ تمام زندگیتان را با دروغ و شارلاتانیزم و افسانە حکایات شاهنامە و کربلا و نجف و نهج البلاغە و قمە زنی آش نظری و مقبرە پرستی چە مقبرەی رضا باشد در مشهد چە مقبرەی در کویر بە نام مقبرەی کورش بە قول شما دروغگوها دیگر چە دارید ؟ حتمأ عکسها و فلیم ها رادیدی کە مردم بی هنر اینبار بە جای امام رضا آنجا سجدە میبرند زندگی با دروغ و افسانە بە بخشی از روانشناسیتان تبدیل شدە