ويكتورياازاد در باره روز كوروش،تحولات منطقه ورفراندم کردستان

گفتگوی کیانوش توکلی با خانم ویکتوریا آزاد
گفتگو با خانم ويكتوريا ازاد در باره روز كوروش،تحولات منطقه و نيروهاي متشكلة مخالف جمهوري إسلامي و نگاهي دو باره به همه پرسي اقليم كردستان عراق

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: