بیانیه بالفور Balfour Declaration یکی از عجیب‌ترین اسناد تاریخ

تلاش‌های وایزمن نشان می‌دهد که او برخلاف برخی رهبران عرب، با سازوکار سیاسی در ممالک پیش‌رفته آن زمان آشنایی داشته‌است. وی برای پیش‌بردن هدفش(تشکیل دولت یهود) به هر دری می‌زد و برای همین منظور در خط استحکام روابط و چانه‌زنی با سیاستمداران بریتانیا رفت. وایزمن می‌فهمید که با توجه به توافق سایکس-پیکو، سرنوشت چنین هدفی عمدتاً به سیاست‌های آینده‌ی بریتانیا مربوط است...

 

وایزمن بعد از اعلامیه بالفور، دلخور شد و گفت: «بالفور موضوع حقوق اجتماعی و مذهبی ساکنان فعلی غیریهود را جوری مطرح می‌کند که انگار یهود اهداف احتمالی ستمگرانه دارند...» وی در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید که روز و روزگاری زحماتش به باد می‌رود و صهیونیسم، که توانست قوم پراکنده یهود را متقاعد سازد تا به سمت بیابان‌های خشک و بی آب و علف مهاجرت کند و برای یهودیان، ارزشمند و  به منزله یک جنبش ملی است، بعدها با ستم و سرکوب آلوده می‌شود.

ادامه:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=499 

...

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر احد قربانی دهناری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهار گرامی، فقط اعلامیه بالفور یا سایکس-پیکو پیچیدگی منطقه را رقم نزد. سطح فرهنگ توده ها و رهبران سیاسی. از فرهنگ فساد و رشوه گرفته تا تن به کار و سازندگی ندادن. از گرایش مذهبی و ملی و جنگ های ناشی از آن. از احساس حق داشتن و حق را با قهر بدست آوردن و در مقابل هیچ وظیفه ای نداشتن، از تقلید و پیروی کردن و به سادگی از حق خود گذشتن و در عین حال تمام قهر سرخورده را مثل انرزی ذخیره شده در فنر رها کردن، از عدم ارتباط روشنفکران و توده ها و .... اگر ما همه توجه را به عامل خارجی صرف کنیم و عوامل داخلی را نبینیم، راه به جایی نمی بریم.