منطقه، مرزبندى فتواها، و ادبيات آشغال با طعم ناسيوناليسم آريايىمواضع آزادى گرفتار موضوعات احمقانه شده است.

موضوع اول:
در نظر من در منطقه نبايد بگذاريم توركچولوك را تضعيف سازند. كردها همان فارس ها هستند. آنها در درون ملت فارس تعريف مى شوند. زبانشان لهجه ى فارسى است، پرچمشان پرچم كاوه ى آهنگر است كه برگرفته از شاهنامه ى فردوسى است. به صلاح و در شأن توركچولوك نيست كه بيفتند دنبال حق و حقوق آنها و با آنها در خصوص مسائل منطقه سر ميز مذاكره بنشينند. تا وقتى كه سطوح بالاى كُردپرورى از ترور و خشونت و نفى دست بر ندارد احمقانه است كه ما بر سر حق و حقوق آنها با ديگران و در درون خويش چك و چانه بزنيم.

موضوع دوم:
بر سر يك جمله به رافق تقى فتواى اعدام صادر كردند و كشتندش. اگرچه يك شخص معلوم الحال از نظر علمى و سطح دانش سياسى رافق تقى نمى شود اما حرفهايى زده است كه آقايان بر سر يكى از همان حرفها به ديگرى ها فتواى قتل صادر مى كنند. نمى خواستم تا حد بحث بر سر اين فرد ، شان قلم را پايين بياورم اما مركزيت بحث من سر كسانى است كه براى اهانت و هتاكى هم مرز خودى و غير خودى تعريف كرده اند. صدور فتوا هم سياسى شده است.
ليست توهين هاى شخص معلوم الحال:
" پدر پدرسوخته ى محمد
محمد،پيامبر آدمكش و خانم باز
پدرسوخته محمد تازى
محمد يك فرد جعلى است
محمد اين مردك اين آشغال
اين فرد كثيف تازى لايق توهين شدنه چون ضد ايرانى است.
محمد به خر و گاو و الاغ و اينها هم رحم نمى كرد
محمد به حيوانات تجاوز مى كرد
قرآن چرندنامه است
اسلام لجن است.
محمد بيمار روانى است.
محمد به زن پسر خونده اش هم رحم نكرد.
محمد با پسر خونده اش هم سكس مى كرد
شاهنشاه كوروش بزرگ جعلى است؟
الله شما جعلى است
محمد، مردك شهوانى
سلمان كثافت
على، اين كثافت ١٨ تا زن داشته"
در مورد يك كاريكاتور دنيا را به هم ريختند. بر سر يك جمله از رافق تقى فتاواى مكرر صادر كردند. اما آيا اين فرد هتاك از خودشان است كه اينهمه مماشات مى كنند؟ انگار توهين ديگرى ها جرم است و توهين خودى ها عصبانيت. آيا همان مذهبى هايى كه اين هتاك از آنها حرف مى زند اين خطاى او را در عوض توهين هاى او به اپوزيسيون ناديده مى گيرند؟ حتى سلمان رشدى هم اينهمه به وضوح اهانت نكرده است بلكه با تمثيل و اشاره نوشته است. درست است شخص معلوم الحال در جايگاه و سطحى نيست كه با امثال سلمان ها و رافق ها مقايسه شود اما توهين هايش به لحاظ گستردگى مخاطب، شامل فتواى دينى است. اشتباه نشود. بنده با فتواى اعدام كلاً مخالفم اما مى خواهم اشاره كنم كه فتواهايشان هم سياسى است. يكى از دوستان مى گفت كار به جايى رسيده كه خادم و خائن بودن اين فرد بيسواد و هتاك به صدور و يا عدم صدور فتواى حضرات بسته است. يعنى اگر به اين فرد فتوا بدهند حتم بدانيد از اپوزيسيون است اما اگر برايش فتوا ندادند حتم بدانيد از آنهاست.

موضوع سوم:
كار كوروش و كوروشچى ها تمام است. شاهداده و مخلّفاتش امسال نتوانستند روز كوروش را گرامى بدارند. از سوى ديگر امسال بخشى از بدنه ى حركت ملى آزربايجان روز هفتم آبان را روز آنا تومروس اعلام كرد.
اپوزيسيون فارسى - ايرانى نتوانست مبارزه ى به ريخته اش را جمع و جور كند و هماهنگ شود. اصولاً كوروش فاقد خصوصياتى است كه مركزيت مبارزه ى اپوزيسيون ايرانيت باشد. ناسيوناليسم آريايى فارسى نمى تواند بر چهارچوب ممالك محروسه اسب براند.
كوروشچى ها شكننده تر از آنند كه هياهويشان مى گويد.

موضوع چهارم:
جواد طباطبايى تبديل به يك ناسيوناليست آريايى دو آتشه شده و تقريباً از سخنورى تا حد يك هوادار پلاكارد نويس تنزل پيدا كرده است. مثل شبحى سرگردان بين تهران و تبريز مى لولد تا مفاهيم گمشده اش را به تصوير بكشد اما حاصل كارش يك فيلم ترسناكى بيش نيست. فيلمى كه در آن اين شبح سرگردان جز پريشانى و ترس و نفرت براى مخاطب چيزى ارايه نمى دهد. باستانگرايى ايرانى هنوز نمى تواند كشورشدگى آزربايجان و تركمنستان و ازبكستان و قزاقستان و ساير كشورهاى جديد را هضم كند.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ من چیزهای نسبت بشماازعجایب روزگاردیده ام.
چرابه نه نه کران نرفته ایی ؟برای خودعیب یاعارمیدانی؟
اینکه خجالت ندارد.مگررضا شاه پسرپالان دوزنبود؟اگرباورنداری خاطرات ملکه مادرتاج الملوک رابخوان تاببینی که چه عجایبی دردروان مااتفاق نیاده است.پدررضا شاه که اتفاقا همنام شماهم بود،عباسقلی ومادرش نوش آفرین ازقزاق های قفقاز و پالاندوزی درپرورش اسب واسترقجرهادرآلاشت بوده وقتی خودباخته میشده بالباس نظامی درخانه راه میرفته ومیگفته من کوروش کبیر وداریوش هستم.
بیادآنهادردرب ورودی کاخ مرمر شبه قبرکوروش رامیسازد.تاهمیشه این تفکرراباخود ودرپیش چشمانش داشته باشد.
مگررضاشاه چندکلاس درس خوانده بودکه به این توهم رسیده بوده است؟این هااثرات معلمان ودیکته های شب روزمحمدعلی فروغی واقبال ودیگرفراماسیون هابودکه این بیچاره رابه عالم توهم برده بوداست.
اتفاقا من ازخودزنی شماناراحت نیستم ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اوغلی
با سلام نوشته اینجانب در خصوص گرگ خاکستری درست بوده و عینیت تاریخی دارد گرگی که به آنا و آلتون شیر داد نماد استقلال طلبان شده است. در مورد جنگ آنا و آلتون رجوع شود به تاریخ دیرین ترکان ایران نوشته جناب پروفسور محمدتقی زهتابی - صفحه 157.

اینکه شهر تبریز چطور ساخته شد و اینکه تبریز از نام تومرس مشتق میشود نیز به همان کتاب نگاهی بیاندازید. در مورد عبور کرزوس و کوروش با سپاهیانش به آنسوی جیحون و سیحون به تاریخ هرودوت مراجعه شود. همانطور که گفتم رود جیحون و سیحون نزدیک تبریز واقع بودند اما بمرور بخاطر تغییرات زیست بومی و فرسایش خاک هم اکنون آنها به مکان جدیدی در خوارزم منتقل شدند و این امر به لحاظ علمی امری ممکن است. همانطور که مردم سومر و عیلام همگی ترک بودند ولی هم اکنون هیچ اثری از آنان نیست در حالی که اساتید ما در مورد موسیقی آشیقی این اقوام ترک کتابها مینویسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ جناب آقای رضادولت ترکپور نه نه کرانی ،من فکرمیکنم خودشماازسرتاپا فکاهی هستید ،درآستارا ازهرکس بپرسی دولت ترکپورها ازچه قوم وتیره وتبارهستند،فورا انگشت به طرف نه نه کران وکله سردرازخواهندکرد.
مسخره بازی و فرهنگ لومپنیسم ازنویسندگان پهلوی اول مدشد، توسط آقای چمران وآقای حدادعادل رئیس فرهنگستان ادب پارسی باجمع آوری ارذال واوباش درمناسبت های مختلف بدان دامن زدشد.
خودشما،واقعا باحال تراز همه تشریف دارید.چون پان ایرانیسم مدرن، به خودزنهایی مثل شمابیشترنیازدارد،تا برایشان سنگربکنید.
جنبش آزربایجان و تورکان هزاران نفرهمچون وبالاتر وپایین ترازایشان پرورش داده که نیازی به سفارش خودزن هایی ندارند،که پدرومادرهای خودشان نمی توانند فارسی حرف زنند.
درجنبش مدنیت خواهی ،که خودراتکنوکرات وملی فرض میکردند،امثال تقی زاده وکسروی ومحمدقلی زاده وو...زیادداشتیم ولی کاری کردندکه انگلیس ورضا پالانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى لوايى، نظرتان راجع به مقاله ى جديد دوشوكى چيست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد لوایی گرامی
بنده یکی از طرفداران نوشته های شما هستم چون با دیدن آن ناخودآگاه احساس شعفی را احساس میکنم. واقعا شما خیلی باحالید و فکر میکنم جنبش آذربایجان جنوبی با بودن شما کامل میشود. بارها گفتم این نوشته ها را مفت دست سایتها نده که از بار معنوی و علمی آن بسیار کاسته میشود. من فکر میکنم اگر جنابعالی به مقام وزارت فرهنگ آذربایجان برسید مثل مرحوم محمد بیریا میتواند بسیار در پیشبرد فرهنگی فارس زدایی از جامعه ترک آذربایجان مفید باشید. بنده واقعا نمیدانم سایت محترم ایران گلوبال چرا مطالب بیشتری از شما درج نمیکند تا فعالین ترک از آن در جهت پیشبرد اهداف آتی جنبش بهره ببرند.
پان فارسهای فاشیست هرگز تحمل اینگونه مطالب پرمحتوا را ندارند و دست به هتاکی میزنند چون همانطوری که گفتید کار کوروش و کوروشچی ها تمام است و دوره دوره آنا تومرس است که با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در عجبم ازین علم ژنتیک و نژادشناسی پانترکها!!!! مدام بدنبال شناسایی نژاد و قومیت طرف مقابل و.... چنان میگویند فلان اخوند فلان ادم حکومتی و..... فارس! که من تعجب میکنم تابحال اصلادقت نکردم به چنین چرندیاتی!! بازجوی من در زندان که دمار از روزگارم در اورد اردبیلی بود! انوقت اینها روزی هزاران بار فارس فارس میکنند!!!! فرمانده بسیج پاسدار نقدی عرب اصل عراقی است! فرمانده ارتش که گیلانی! وزیر نفت زنگنه که کرد است رییس امنیت شمعخانی که از عربهای جنوب است رییس قوه قضاییه که مازندرانی .... نمیدانم اپوزیسیون داخلی موسوی هم که اذری است همسرش که لر است کروبی هم که لر بود ایا نمیدانند شیعه اصلا از کجا امد؟ چنان فارس فارس فارس میکنن که ادم فکرمیکند اینجا " ترکیه یا جمهوری اذربایجان جعلی است" که یک قوم بر دیگران حکومت میکند! و اقوام هیچ نقشی در دولت و ارتش و اطلاعات و.....ندارن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ سیدجوادطباطبایی ،نمی تواندخارچشمی شود،یک سید احمدکسروی جدیدیاسید تقی زاده ووو..جدیدی ،یاور پان فارس های شئونیست پیداکرده اند
تادرزنده بگورکردن تورکان آزربایجان یک سیددیگری ازآزربایجان درکفن ودفن برایشان فاتجه خوانی کند.
شعوبیه حاکم کنونی ،دراین صدسال خوب توانسته سیاست های فراماسیونری انگلیس رابرای درحاکمیت ماندن فارس برای مردم غیرفارس بازی کند.
این آقای سیدجواد،هم فکرکنم درآخر مثل سیداحمدکسر وی یک روزی توبه نامه نوشته ودریک قبرستانی بی نام ونشان دفن گردد.
هیچ میدانید،که این گونه افرادتاریخ مصرف دارند؟وقتی تاریخ مصرفشان گذشت ،مثل یک دستمال کاغذی به سطل آشغال انداخته میشوند.ک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قوم پارس در اینستا و فیسبوک و تلگرام افتاده اند به جان استاد لوایی و فحش و توهین می کنند اگر مردید جواب مقاله هایش را بدید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فعلا که استاد طباطبایی "اذری وطنپرست خار چشم شما شده و در تبریز و تهران و... مقابل سالن پر! از جوان سخنرانی میکنه و امثال تو در خارج پشت تلگرام به کوروش و ایران و شاهنامه و حافظ و سعدی و..... فحش میدی و جعل تاریخ میکنی تو کانال تلگرامیتهم که دم از سلطان سلیمان عثمانی میزنی و.... " فالورهای کانالت هم که پولکی و روزی هزار هزار زیاد میشه :)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی جان! ای افتخار سلطان سلیم! من هم راستی گیلانی ام ما هم عشق به کوروش و ایران داریم البته همه مقاخر ایران چون ستارخان هم دوستداریم و الگوی ما هستن....! ما هم مثل دوستان " اذری " وطنپرست و لر و بختیاری و مازندرانی و ....... پرچم کاوه اهنگر در روز "موعود برای نبرد با ایرانستیز" بلند میکنیم... جان ناقابل را فدای وطن میکنیم! ما رو هم دوست داشتی این" فارس خیالی صدا کن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی همان کسی است که درکانالش 40 میلیون پدر! " میگوید عثمانی زاده هستم! شمابگویید فردی که پرچم ترکیه را در اغوش میگیرد! از صبح تا شب تبلیغ تاریخ عثمانی میکند و اردوغان راستایش میکند چگونه موجودی است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مثل اینکه طباطبایی بدجور خار چشم شده .
فرهنگ ایرانشهری درحال گسترش است و دو روز پیش هم اربابتان به دستبوسی سیدعلی رفته بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معرفی یک کتاب .
شیعه گری و امام زمان
نوشته دکتر مسعود انصاری
نشر ایمان المان
این کتاب در 12 فصل به پیدایش شیعه و رفتار محمد با مخالفان و رابطه با زنان اسیر و ارتباط با جنسی با جوانی بنام *دحیه بن خلیفه کلبی*و ظهور مهدی و مرگ او سخن گفته است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده این مقاله مطالب کسانی را که با او همنظر نیستند آشغال نامیده و ایران گلوبال هم چاپ کرده. من هم میگویم ادبیات آشغال محمدرضا لوایی ارزش چاپ ندارد و لایق آشغالدانیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ لوایی عزیز،دنیای دیجیتال دیگرخواب را ازچشمان فاشیسم گرفته است.همین امروزدرگروه های تلگرام اعلام شد،که این خودفروش مانقوردسیدجوادطباطبایی قراراست دردانشگاه تبریز به منبربرود،بحسابش خواهندرسید.
شماهانگران نباشید،طرفداران حرکت ملی آزربایجان به طوفانی تبدیل گشته که هیچ کس ونیروراتوان مقابله باآن نیست.
باوربفرمایید،هرکدام ازطرفداران حرکت ملی چندصدهزارنفری ،به یک لیدرشکست ناپذیرتبدیل گشته وروزبروز هم آبدیده ترمیگردندو
بچه های حرکت ملی ،اکنون تجربه 1325 و 1332و1357 و1388 را دارند،دیگرلازم نیست حتی تجمع کنند،هرکدام درخانواده ودربین دوستان ودرخانه ومدرسه وخیابان وکوه وبازار وو...بتنهایی خواسته ونابرابری راخیلی راحت طرح ومطرح میکنند.
دیگردنیای توهم وشاهنامه خوانی پایان یافته است.
اینترنت کارمارابسیارسهل وراحت کرده است.
این هااگرمیتوانستند،مخترع اینترنت رابدترازرافیق تقی میکردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یاشا/ YAŞA/ Dogru yoldasun

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از قلم توانای استاد لوایی
در اینجا لازمه کمی متن استاد لوایی را روشنتر کنم. منظور استاد از سیاسی شدن فتوا اشاره به فتوایی است که برای رافیق تقی توسط آخوند فارس لنکرانی گور به گور شده صادر شد برای یک نوشته ای که قصدش اهانت به اسلام نبود بلکه مقایسه دو مورد بود ولی آن آخوند جهنمی حکم ارتداد و قتل رافیق را داد. آیا امروز همان آخوندها و آخوندکهای دربار دجال زمان حاضرند برای فحاشی های امید نادان فتوا صادر کنند . خیر زیرا امید نادان جزو سیاست قاسم سلیمانی است و در جهت منافع پان ایرانیسم شیعی قدم بر می دارد. اصولا امروز محمد برای آخوندهای شیعه ارزشی ندارد و علی و حسن و حسین جای محمد، شیعه جای اسلام و مفاتیح و دعاهای مزخرفش جای آیات کلام الله را گرفته. در هر صورت فحاشی های امید نادان بسیار مشمئز کننده و هزاران بار بدتر از کلمه ای است که رافیق تقی نوشت و به حکم آیات شیطان فارس به