پیمان عارف از دکتر فاطمی می گوید

در آستانه سالروز شهادت دکترحسین فاطمی ، می بینیم و می شنویم تحلیل پیمان عارف ، نویسنده ، فعال و تحلیلگر سیاسی از تبعید.
#هرایرانی_یک_فاطمی

در آستانه سالروز شهادت دکترحسین فاطمی ، می بینیم و می شنویم تحلیل پیمان عارف ، نویسنده ، فعال و تحلیلگر سیاسی از تبعید.
#هرایرانی_یک_فاطمی

منبع: 
باخترامروز

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
افوس از کوتا فکری و امان ازدست کوتولوهاکه افق دیدشان تا نوک پاهایشان است.
تاریخ ایران عملکرد کوتا فکران را دراین 100سال گدشته به تلخی نشان است .
دکتر فاطمی یعنی :
میرحسین موسوی / منتظری / رفسنجانی /موسوی تبریزی ویا اردبیلی
ببنید خلخالی پس از فرارشاه از زندان آزادشد وکینه ونفرت از سران رژیم داشت ولی کشته هاش را بنام امام خمینی انجام می داد.
درآخر کارهم ناراضی حکومت بوده وآن چیزی که امروز بنام اسلام جاری است .
به همان اندازه که رفسنجانی به تصلت این رژیم کمک کرده است دکتر فاطمی به آن رژیم کمک کرد مگر جبهه ملی برای به رهبری مصدق مخالف رژیم مشروطه نبود کم کمک کرد تا رضا شاه درپست وزارت دفاع قدرت بیشتر داشته باشد.
دکتر فاطمی ومصدق ورفسنجانیها راه اشتباه را طی کردند.
وبودند که این راه خطا را تذکر دادن و در دست همین ها کشته شدند بخصوص درشهر تبریز.
.
عدم انتشار شده: 
false