گفت و شنود با باقر مومنی، میلیتانت سیاسی (1)

https://www.youtube.com/watch?v=R6eVsRCVOk4
...
فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/goftogu_ba_...
گر نبودی در جهان امکان گفت
کی توانستی گل معنی شکفت
بس گهر کز قعر دریای ضمیر
بر سر آورد و به خون دل بسفت
عطار
در این گفت و‌شنود، در مورد یکی از مسائل تاریخ معاصر میهن‌مان بحث می‌شود و آن واقعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و سوءقصد به اعلیحضرت همایونی است که در پیامد آن رژیم حاکم بهره‌ها برد و بگیر و ببند راه افتاد. اولین دادگاه سیاسی کشور پس از شهریور ۱۳۲۰ هم پس از آن تشکیل شد. به رساله یک کلمه، مشهور‌ترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی(مستشارالدوله)، دستگیری پرویز شهریاری(ریاضیدان شهیر میهنمان)، مهندس صادق انصاری، منوچهر هوشمند راد...و باقر مومنی (که موفق به فرار می شود اما گلوله می‌خورد)، همچنین به زندان لشکر دو زرهی و قزل قلعه و...اشاره می‌شود و وقایع گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد.


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php
...
همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: