لبنان، عربستان و ایران،در خاورمیانه چه خبر هست؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
مبلغان و برنامه سازان "تئوری توطئه" / در کنار آخوندهای داعشی/ و تجزیه طلبان مغول /و مبتذلان لس آنلسی /در قرن 21 / ننگی هستند میان روشنگران و روشنفکران که آبروی رسانه ها را برباد داده اند.
عدم انتشار شده: 
false