اى كاش زلزله اى هم در ذهن و فكر اين مردم و روشنفكرانش اتفاق بيفتد
18.11.2017 - 19:04

اين جمهورى يا خزانه اش خاليست و يا اينكه دارد و خرج لبنان و سوريه و يمن و جنگ هاى خارجيش مى كند. در عوامفريبى استاد منطقه و جهان است.
به شوى سردارش نگاه كنيد. گوشى دستش هست و زنگ مى زند اما با گوشيئى كه باز نكرده حرف مى زند. چون مى خواهد آنطور كه خودش مى خواهد جواب بدهد. يعنى جواب مخاطب را نمى دهد بلكه در ذهنش با دوربين ها و بازيگرانى كه خودش چيده است حرف مى زند. بى خيالِ مخاطب و خواستنده ى واقعى. پنهانكارى، ريا، تظاهر، فريب، دروغ... اين است تصوير ايرانيّتى كه از آن حرف مى زنند.
هيچ زلزله اى اينها را تكان نخواهد داد. مى دانيد چرا؟ چون تا اين مردم ساده و سطحى نگر هستند غمى نيست.
حكومت بدون ذره اى خرج، كلاه از سر يكى بر مى دارد و بر سر ديگرى مى گذارد. مى گوييد چگونه؟ به راحتى آب خوردن. پس احمق ها و خود قهرمان پندارها و بازوهاى پنهان به چه درد مى خورند؟ اين زلزله و مصايبش را بايد يك جورى جمع كرد. پس به امثال على دايى ها و صادق زيباكلامها فرصت و يا ماموريت داده مى شود كه به طور خصوصى از مردم كمك جمع آورى كنند. اينها دوره مى افتند و با آب و تاب مردم را با احساسات بازى مى دوشند. بازى را طورى مى چينند كه حس انتقامجويى و نفرت و عصيان مردم در قالب كمك به زلزله زده ها از مجارى قهرمانانى كه سوپاپ اطمينان حاكميت اند سرريز شود. قهرمانانى كه مورد اعتماد مردم ساخته شده اند به مناطق زلزله زده سرازير مى شوند و شوها و فيلمهاى آنچنانى ساخته مى شود.
هيچ كارى به جز دوشيدن بخش زلزله نزده به نفع بخش زلزله زده صورت نگرفته است اما شوهاى تبليغى و مصاحبه هاى تلويزيونى خبر از كمك رسانى وسيع دولت و حاكميت مى دهند. در حقيقت مردم دوبار گرفتار زلزله مى شوند. زلزله ى طبيعت و زلزله ى مكر حكومت.
بعدش همه چيز به روال عادى بر مى گردد. مردم مغرور از اين هستند كه به نداى قهرمانان خويش پاسخ داده و به حكومت دهن كجى نشان داده اند. خود قهرمان پنداران مغرور از اين هستند كه خودى نشان داده و موقعيتشان را در بين مردم و حكومت محكم كرده اند. اما حكومت، خوشحالترين حكومت جهان است چون اراده ى اعتراض و عصيان مردم را با كمك بازوهاى پنهانش به نفع خويش با زيركى مصادره كرده و به دوست و دشمنش نمايشى سرشار از اقتدار نشان داده است.
اى كاش زلزله اى هم در ذهن و فكر اين مردم و روشنفكرانش اتفاق بيفتد. آنوقت خواهيد ديد كه ساختمان هاى فكرى اين مردم به راحتى ساختمان هاى مسكن مهر فرو خواهد پاشيد. خانه از پاى بست ويران است

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما