گزارش صدای آمریکا از دو کنفرانس اپوزیسیون در کلن آلمان

گزارش صدای آمریکا از دو کنفرانس اپوزیسیون در کلن آلمان
اخیرا دو کنفرانس جداگانه در کلن آلمان برگزار شد که در آن تعداد زیادی از اعضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی شرکت کردند. اول کنگره سکولار دمکرات های ایران در شهر کلن و سپس کنفرانس "شورای دمکراسی خواهان ایران" در همان شهر کلن آلمان. این گزارش تلفیقی و کوتاه در مورد این دو جلسه اپوزیسیون در کلن از تلویزیون صدای آمریکا می باشد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
تعجت من آنجا بود که عکس هایی را از جلسه سکولار دمکراتها روی این جلسه گذاشته بودند و این یک جیله و فریب کاربران است. احتمالا گروه مشروطه خواهان از این کارها میکنند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
به همين دليل، از سال 1388 و حدوث جنبش سبز در داخل کشور، و سپس اعلام موجوديت جنبش سکولار دموکراسی، ما هرگز اهميت رسيدگی به مسائل اقوام ايرانی و يافتن راه حلی برای رفع تبعيض از اقوام کشور را ناديده نيانگاشته و بجد کوشيده ايم تا، با برقراری ديالوگی سازنده و آينده نگر مابين اضعاف ملت ايران، و در زير سقف سکولار دموکراسی، به توافق ها و راه حل های گوناگون برسيم. شروع مذاکرات سکولار دموکرات ها با احزاب متعلق به مناطق مختلف کشور (که متأسفانه اغلب خود را بجای «احزاب منطقه ای» بصورت «احزاب قوميتی» می بينند) هم از اين رو بوده است. ما در اين راه بار ملامت بسيار کشيده و به اتهامات سهمگينی از جانب سلطنت طلبان چکمه دوست و بازمانده های کارگزاران ايران بر باد ده رژيم گذشته و نيز نوکران خائن رژيم کنونی دچار شده ايم اما همچنان از مواضع فوق دفاع کرده و سکولار دموکراسی را بعنوان تنها راه حل کامل و نهائی .. .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اعلاميه جنبش سکولار دموکراسی ايران
دربارهء رفتار غيرحرفه ای و مشکوک صدای امريکاهموطنان گرامی

اندکی کمتر از يک ماه پس از برگزاری پنجمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در 28 و 29 ماه اکتبر 2017 در شهر کلن آلمان، و بدون هيچگونه ربطی با آن، و بدون حضور نمايندگان جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان که در مرامنامهء اش خود را جزئی از اين جنبش می داند، گردهمائی ديگری با نام «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، در همان شهر، برگزار شده است. در اين ميان تلويزيون صدای امريکا، با پخش خبری کوتاه و بصورتی شعبده بازانه اين دو نشست را يکجا و در يک خبر جا داده و با تأکيد بر آنچه در نشست دوم صورت گرفته، از نظر بصری از ويدئوهای مربوط به کنگرهء سکولار دموکرات ها سوء استفاده کرده است؛ آن سان که گوئی اين دو نشست با يک هدف مشترک برگزار شده اند.

قسمت ۱
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
چرا این فیلم و گزارش حالا بعد ار دو هفته پخش میشود ؟ گزارشگر و خبرنگار کیست؟ چرا خود شرکت کنندگان متوجه نشدند ؟ گنگره دمگراسی خواهان را چرا تاکنون کسی خبر نداد ؟ نقش دوشوکی در این میان چیست ؟
عدم انتشار شده: 
false