برگزاری نخستین کنفرانس «شورای دموکراسی‌خواهان ایران» در کلن

این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. بر این اساس احزاب و سازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا در یک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی خود را اعلام نمودند

این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. بر این اساس احزاب و سازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا در یک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی، آمادگی خود برای مبارزه ای گسترده بر علیه رژیم مستبد جمهوری اسلامی را اعلام نموده و با استراتژی گذار مسالمت آمیز و مقتضی، مقدمات گذار بە یک حکومت دموکراتیک ، سکولار و فدرال برای مردم ایران را فراهم نمایند.
هموطنان عزیز
رژیم جمهوری اسلامی با سلطه مستبدانه خود بر جامعه ایران و با سوء استفاده های کلان سیاسی و اتخاذ اقدامات تروریسم دولتی، واپسگرایی فرهنگی، رانت خواری و اختلاس مالی کلان و ایجاد فساد گسترده در دستگاه حکومتی و دولتی، مردم ایران را در شرایط فقر اقتصادی و معیشتی سخت قرار داده و از سوی دیگر با سیاستهای مداخله گرانه نظامی و دست اندازی به کشورهای منطقه و دامن زدن به تنش ها در سطح بین المللی، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار ملی کشور وارد نموده است. در این شرایط سخت است که مسئولیت همراه با خرد و عقلانیت به هر فرد، گروه، سازمان و حزب ایرانی مدعی دفاع از کشور و مردم رنجدیده ایران حکم میکند برای دفاع از اعتراضات اجتماعی و جنبشهای مردمی در این مسیر خطیر گام برداشته و از هستی مردم ایران در مقابل رژیم مستبد اسلامی در ایران حمایت نماید.

 

مانیفست شورای دمکراسی خواهان ایران

توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران
نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی - مذهبی و ماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى و اِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی در جامعه و ماجراجوئی‌هایش در سطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری و نابسامانی و بن بست در کلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی گذار از نظام جمهوری اسلامی است، که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دموکرات و سکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی و با در نظر گرفتن واقعیتهای تاریخی و امروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتها و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر، و ... تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادی های دمکراتیک و برابری های حقوقى(فردى و جمعى) مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بمنظور جلوگیری از تکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای های ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر ميباشد.

ما امضائ کنندگان این دعوتنامه با باور به اصول و اقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ از اپوزیسیون دموکرات و سکولار در جبهه ای وسیع علیه هر نوع استبداد از جمله استبداد دینی حاکم بر جامعه ايران هستیم. بدينوسيله از احزاب و سازمانهاى باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد و کثرتگرا دعوت ميکنيم، که با ابراز نظر و اقدام مؤثر خود حول اين مبانی و اصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی و اتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
1. حمایت همه جانبه از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی مدنی و سیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه به منظور تامین حقوق ملیتها و اقوام گوناگون و زنان در ايران،جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، جنبش جوانان (جنبش ضد بیکاری)، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، ، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور.
2. گذار از نظام جمهورى اسلامى با تکيه بر روشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز و مقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال با توزيع قدرت سياسى و منابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
3. اعتقاد و تامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد و اديان بر پایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
4. جدایی نهاد دین از حکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
5. اعتقاد و تامین برابری حقوق زن و مرد و ارتقای توانمندی زنان در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
6. بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، در حین برسمیت شناختن زبان ملیتها در سطح کشور و مناطق آنها.
7. حفظ تماميت ارضى و يكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری و همزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
8. تمام موارد وخواست های بالا در ساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و منشور ملل متحد و کنوانسیون های مربوطه تنظيم و متون حقوقی نهایی درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده و قانونی خواهند شد.
نام احزاب و سازمانهای امضاء کننده باورمند به مبانی و اصول فوق، شامل احزاب و سازمانهای زیر است
بترتیب حروف الفباء:

1- جبهه دموکراتیک ایران
2- جبهه متحد بلوچستان
3- جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه.
4- سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن
5- حزب اتحاد بختيارى و لورستان
6- حزب تضامن دموکراتيک اهواز
7- حزب دموکرات کردستان
8- حزب کومله کردستان ایران
9- حزب مردم بلوچستان
10- کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده تحصیلات عالی دانشگاه های دارم. ترک هستم و از شهر تبریز میباشتم. زبان فارسی را با هزار زحمت و با لهجه بسیار غلیظ ترکی صحبت میکنم. خیلی وقتها هم در حین صحبت بزبان فارسی گیر میکنم و نمیتوانم آن چیزی را که میخواستم بیان بکنم. فرض بکنیم بنده روزی نماینده آذربایجان در مجلس شورای مرکزی کشور فدرال ایران انتحاب بشوم. آیا حق دارم بزبان مادریم پشت تریبون سخنرانی بکنم؟ آیا مترجمینی خواهند بود که سخنان بنده را به فارسی ترجمه کنند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشکیل این گروه سبب خوشحالی هر انسان دمکرات و خیره خواه ایرانیست ، چرا که این واقعا یک الترناتیو کاری و همه جانبه برای ایران هست و خواهد بود. من با کمال میل حاضرم با این انسانها همکاری کرده و به ارمان والای آنها خدمت گذار باشم.
با آرزوی موفقیت برای آنها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعضای هر کدام از این گروه ها چند نفرند و درکجا زندگی می کنند؟ تامین مالی این گروه ها چگونه انجام می شود؟ یادمان نرفته خمینی هم پیش از دستیابی به قدرت از دمکراسی و ازادی و... حرف می زد ولی امروز دیگر مردم ایران، مردم سال 57 نیستند و باز هم فریب نمی خورند. اگر زمانی به خاتمی یا روحانی رای داده اند بدلیل رای منفی به خامنه ای بوده نه اعتماد به اینها.... کمی در تصور خود از مردم ایران بازنگری کنید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توطعه واضح تر از این نمیشه.
بندهای شماره شش و هفت تهوع آوره.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط سیاهی لشکر هستید هیچ طرح و برنامه ای ندارید . زمانی می توانید موفق بشوید که طرح و برنامه داشته باشید که متاسفانه ندارید . در عرض این سال ها از این کنفرانس ها بسیار امده است و رفته است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با نگاهی مثبت به تلاش های این بخش از جامعه بزرگ ایران برای رسیدن به حقوق بشر و دمکراسی نقیصه اصلی متون منتشر شده همان روشن نبودن موضوع « سلطنت یا جمهوری» است. به باور نگارنده , عدم موضعگیری این بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این رابطه , بخوبی گویای نبود اهداف « استراتژیک » در این جمع است. براین منطق نیز از هم اکنون می توان پیش بینی نمود که ایضا بخش هایی از جمهوری اسلامی که اکنون به هر دلیلی به حاشیه حاکمیت رانده شده , اما سابقه سیاهی در زمینه سرکوب و اعمال خشونت و جنگ افروزی در میهن امان دارند, در این آلترناتیو فرضی میدان بازی و مشارکت دارند.همچنین روشن نبودن این نکته که کدام جناح از « حزب دمکرات کردستان » دراین شورا حضور دارد. حذف نام « ایران » از این حزب , برای بسیاری با ابهامات و انتقادات اصولی همراه می باشد. لذا جا دارد تا دوستان دراین رابطه روشنگری نموده و با کشیدن مرزهای ملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ من اگریادتان باشد،یک نوشته ایی درهنگام آشنایی بااین سایت نوشتم که یکی ازبندهای اصلی آن و سیستم فدارل تمام معنی ومحترم شمردن زبان فارسی فقط برای فارس زبانان بود.
این نشست ومنشوربسیارعالی بوده ودلیل شکست اش نیزبازهم رسمی بودن زبان جوروستم صدساله فارسی است.
برای رفع این نقصیه اولین قدم رسمیت داشتن زبان انگلیسی بعنوان زبان بین المللی زبان رسمی کشور وزبان هرملت درمنطقه وبرای هرملیت است.
من ازهمین حالا شکست این جمع راپیش بینی کرده تنهاراه رهایی ساقط کردن دست اندرکاران رانت خواراین کشوردرپشت این قضایا کوتاه کردن لابی های استعمارگران وفارس های زیاده خواه میباشد.
ازمن گفتن وظیفه بود.والاآش همان آش وکاسه همان کاسه خواهدبود.
دراین نشست معلوم است ،که شاگران فراماسیون های دوران مشروطه دست بالاراداشته است.