دربارهء رفتار غيرحرفه ای و مشکوک صدای امريکا

اعلاميه جنبش سکولار دموکراسی ايران
اندکی کمتر از یک ماه پس از برگزاری پنجمین کنگرهء سکولار دموکرات‌های ایران در ۲۸ و ۲۹ ماه اکتبر ۲۰۱۷ در شهر کلن آلمان، و بدون هیچگونه ربطی با آن، و بدون حضور نمایندگان جنبش سکولار دموکراسی ایران، و نیز حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در مرامنامهء‌اش خود را جزئی از این جنبش می‌داند، گردهمائی دیگری با نام «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، در همان شهر، برگزار شده است.

هموطنان گرامی
اندکی کمتر از یک ماه پس از برگزاری پنجمین کنگرهء سکولار دموکرات‌های ایران در ۲۸ و ۲۹ ماه اکتبر ۲۰۱۷ در شهر کلن آلمان، و بدون هیچگونه ربطی با آن، و بدون حضور نمایندگان جنبش سکولار دموکراسی ایران، و نیز حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در مرامنامهء‌اش خود را جزئی از این جنبش می‌داند، گردهمائی دیگری با نام «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، در همان شهر، برگزار شده است.در این میان تلویزیون صدای امریکا، با پخش خبری کوتاه و بصورتی شعبده بازانه این دو نشست را یکجا و در یک خبر جا داده و
 با تأکید بر آنچه در نشست دوم صورت گرفته، از نظر بصری از ویدئوهای مربوط به کنگرهء سکولار دموکرات‌ها سوء استفاده کرده است؛ آن سان که گوئی این دو نشست با یک هدف مشترک برگزار شده‌اند.

ما، پس از سال ۲۰۱۳ و برگزاری کنگرهء اول سکولار دموکرات‌ها در واشنگتن و انجام مصاحبه با آقای دهقانپور در تلویزیون صدای امریکا، با تغییر خصمانهء سیاست‌های این نهاد، که منجر به کنار گذاشتن آقای دهقانپور نیز شد، مواجه بوده و دانسته‌ایم که دیگر این رسانه خبری از کنگره‌های ما و مصاحبه با دست اندرکاران «جنبش سکولار دموکراسی ایران» (که برگزار کنندهء این کنگره است) تهیه و پخش نخواهد کرد. اما اکنون، با خبری که به این شکل منتشر شده، ملتفت آن شده‌ایم که صدای امریکا، با همسان کردن این دو نشست، از یکسو قصد مخدوش کردن کوشش‌های ما و، از سوی دیگر، استفاده از نام و آبروی ما برای تقویت آن نشست دیگر، که باید در مورد ماهیت‌اش بیشتر دقت کرد، داشته است.
جنبش سکولار دموکراسی ایران از آغاز کار خود را بر چند اصل روشن قرار داده است:
۱. مخالفت با حملهء نظامی به ایران و ضدیت با «چلبی سازی» از جانب امریکا
۲. برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ایران از طریق ایجاد یک الترناتیو معتبر و ناوابستهء سکولار دموکرات در خارج کشور
۳. مستقر ساختن حکومتی سکولار و دموکرات در ایران
۴. مبتنی ساختن قانون اساسی سکولار دموکرات آینده بر مفاد اعلامیهء جهانگستر بشر
۵. جداسازی هر نوع ایدئولوژی کلان از حکومت و جلوگیری از اعلام مذهب رسمی
۶. حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران
۷. پذیرفتن این واقعیت که اکثریت ملت ایران را اقوام گوناگون، با فرهنگ‌ها، مذاهب و زبان‌های مختلف تشکیل داده و این ملت را به مجموعه‌ای رنگارنگ و متکثر تبدیل کرده‌اند
۸. برقرار ساختن حکومتی نامتمرکز بر اساس خودگردان کردن استان‌ها و شهرهای کشور
۹. نپذیرفتن مفاهیمی جعلی و ارتجاعی و تجزیه طلبانه همچون «کشور چند ملتی»، «تقسیمات کشوری بر اساس خطوط قومیتی - زبانی»، «خودمختاری حکومت‌های قومی» و «قائل بودن به حق تعیین سرنوشت» برای قومیت‌ها آن هم بدون دادن حق اظهار نظر به تمامی مردم کشور.
به همین دلیل، از سال ۱۳۸۸ و حدوث جنبش سبز در داخل کشور، و سپس اعلام موجودیت جنبش سکولار دموکراسی، ما هرگز اهمیت رسیدگی به مسائل اقوام ایرانی و یافتن راه حلی برای رفع تبعیض از اقوام کشور را نادیده نیانگاشته و بجد کوشیده‌ایم تا، با برقراری دیالوگی سازنده و آینده نگر مابین اضعاف ملت ایران، و در زیر سقف سکولار دموکراسی، به توافق‌ها و راه حل‌های گوناگون برسیم. شروع مذاکرات سکولار دموکرات‌ها با احزاب متعلق به مناطق مختلف کشور (که متأسفانه اغلب خود را بجای «احزاب منطقه ای» بصورت «احزاب قومیتی» می‌بینند) هم از این رو بوده است. ما در این راه بار ملامت بسیار کشیده و به اتهامات سهمگینی از جانب سلطنت طلبان چکمه دوست و بازمانده‌های کارگزاران ایران بر باد ده رژیم گذشته و نیز نوکران خائن رژیم کنونی دچار شده‌ایم اما همچنان از مواضع فوق دفاع کرده و سکولار دموکراسی را بعنوان تنها راه حل کامل و نهائی مصائب ملت ایران تبلیغ می‌کنیم.
از نظر ما «کنفرانس شورای دموکراسی خواهان»، که پس از کنگرهء ما و با امتناع ما از حضور در آن، در همان شهر کلن برگزار شده و اکنون صدای امریکا می‌کوشد آن را با کنگره ما یکی کند، در بسیاری موارد دقیقاً دارای مواضعی ضد عقاید ما بوده است. به اعتقاد ما، برگزار کنندگان اصلی این کنفرانس، که خود را نمایندگان تشکیلات آقای طبرزدی (که در قید حکومت اسلامی بسر می‌برد) می‌دانند و، به تأسی از سیاست مبهمی که آقای طبرزدی در مورد «فدرالیسم» اتخاذ کرده، در واقع و عملاٌ، چرخ پنجم نهادهای تجزیه طلبی همچون «کنگرهء ملیت‌های ایران فدرال» و اضعاف ظاهراً «دموکراسی خواه» اما کارگزار بیگانگان شده و نشست اخیر را نیز کلاً در اختیار کسانی نهاده‌اند که اغلب جز به تجزیه و تکه تکه کردن ایران نمی‌اندیشند.
واقعیت امر آن است که ما همواره با «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» و مواضع آن مشکل داشته و هرگز نتوانسته‌ایم سایه‌ای از آرزوهای خود را با خواست‌های اعضاء آن، که در خلاء و بی اطلاعی عمومی خود را نمایندگان اقوام ایرانی قلمداد می‌کنند یکی ببینیم و لذا، بدینوسیله اقدام ناجوانمردانه صدای امریکا را در آمیختن دوغ و دوشاب محکوم کرده و آن را عملی در راستای زمینه سازی برای ایجاد جنگ داخلی در ایران می‌دانیم.
در عین حال ضروری است که از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، که در خبر صدای امریکا همچون پیوند دهندهء این دو نشست ظاهر شده‌اند، بخواهیم که هرچه زودتر نظر خود را در مورد اینکه «ما» و «آنها» دارای چه وجه اشتراک و چه تفاوت‌های بنیادین هستیم اعلام بدارند تا معلوم شود که نقش ایشان در این اقدام مشکوک تلویزیون صدای امریکا چه بوده است.
با آرزوی ایرانی سرافراز و سکولار دموکرات
کمیتهء برگزاری کنگره‌های سالانهء سکولار دموکرات‌ها
۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بعید این متدد دیگر سوخته است ، شما مخالف نظر خود را به جای دیگر سفارش می دهی ! در دمکراسی ایرانگلوبال شما حق داری نظر خود را هر چند تند بیان بکنید و چه بهتر با مدارک و دلیل ! اما مخالف نظر خود را اطلاعاتی خواندن و وابسته به جای دیگر قلم داد کردن دیگر سطح این ادعا خیلی پایین هست . در اصل این متدد آقای به اصطلاح تبریزی است او بارها این کلمات را برای دیگران تکرار می کند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روژهلات
دنباله مطلب من:
حتی بیچاره حشمت الله طبرزدی را که نیمی از عمر خودش را در زندان های جمهوری اسلامی گزرانده به یک "عامل مشکوک" و ستون پنجم دشمن متهم می کند. خودش در آمریکا نشسته و مبارزان زندانی داخل را متهم می کند. همیشه کارش این است چه طبرزدی باشد یا فعالان جبهه ملی مثل زعیم و غیره. بابا دست وردار از این همه توهم و لافولی دگراندور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رهبر فرقه سکولار دمکرات ها آقای ........ خودش را همسنگ و همطراز رضا پهلوی و مسعود رجوی می داند. بقیه را اصلا حساب نمی کند. به همین دلیل همیشه به مجاهدین و رضا پهلوی حمله می کند و اگر کسانی از فرقه او جدا شدند، آنها را بدترین دشمن خود (و دشمن ایران) می پندارد (درست مثل خود مجاهدین که بریده ها را دشمن ایران و مامور وزارت اطلاعات معرفی می کنند ـ عجب شباهتی؟؟). افرادی مثل خرسندی و زمانی و روحانی و دیگران قبلا جزو شورای مرکزی سکولار دمکرات ها بودند و سخت عزیزدردانه رهبر این فرقه بودند. حالا که آمدند بیرون و خودشان جلسه گذاشتند، شده اند دشمن ایران و تجزیه طلب و نوکر آمریکا و هزار انگ دیگر. در صورتی که خود همین آقا با افتخار همه جا می گفت که به دونالد ترامپ رای داده. حالا که محلش نمی گزارند، شده یک ضد آمریکایی. بهروز درست نوشته است که چون این آقا را به صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خطاب به بعید
انشا شما و فرقه . . . . موسوم به جنبش سکولار دمکراسی خیلی شبیه انشاء جمهوری اسلامی است. هرگز فکر کرده ای چرا؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعید نیست جمهوری اسلامی برای اینکه سکولارها و گروه نوری علا را خراب کند، این گروه دوم یعنی دمکراسی خواهی و دوشوکی را وسط انداخته تا اختلاف بیندازد و ایجاد اغتشاش فکری کند. ایرانیان باید همیشه حواس شان به تجزیه طلبان باشد چون مدام آلت دست دشمن و آخوند میشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سمن عزیز . زور سپاس
متاسفانه . . . . . . . یا ولی فقیه سکولارها در بین اپوزیسیون راه حل نیست بلکه به یک مشکل اساسی و خودمحور تبدیل شده است و عده ای هم را دور خودش جمع کرده است. این مشکل اساسی اپوزیسیون است.
راه حل چیست؟ من نمی دانم!
اما می دانم که ......خودـمحور بخشی از راه حل نیست. اینکه آقای دوشوکی در جلسه ایشان تشریف فرما شده اند. این مشکل خود آقای دوشوکی است و نه مشکل من و ماها. چون دوشوکی آدم تحصیلکرده و فهمیده ای است و خودش باید بهتر می دانست. حال چرا این اشتباه بزرگ را مرتکب شده بود و به جلسه آقای . . .. . . رفته بود. مشکل آقای دوشوکی است و نه مشکل ما. آدمی که دکترا و فوق لیسانس و و مدارک دانشگاهی دارد خودش باید بهتر بداند که مرتکب اینگونه خطاهای سیاسی نشود. حالا که شده مشکل خودش است و نه مشکل ما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم با ژوان کاملا موافق هستم. دکتر دوشوکی بهتر است متانت و بردباری حرفه ای خودش را با سکوتی معنادار و پشیزی ارزش نگذاشتن به این اطلاعیه . . . .و شرکاء، به هموطنان نشان دهد. در سایت گویا که امکان رای دادن مثبت و منفی است، اکثر هموطنان رای منفی یا امتیاز منفی داده اند. در فضای مجازی هم این اطلاعیه را کودکانه و شخصی خوانده اند. سوال اینجاست که این همه عصبیت و تکفیر دیگران و تهمت زدن به مخالفان سیاسی از کجا ریشه گرفته است. انسان هر چقدر پیرتر می شود عصبی تر می شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شبکه سکولار دمکرات ....خودش را با این اعلامیه ضایع کرد. حمله کردن به یک رسانه بخاط مسائل شخصی و خصومت های شخصی بسیار کار غیر سیاسی و بدی است. حمله کردن به رقبای خود که بعضی از آنها در جلسه ...هم بودند کار بدتری است.ملیت های ایران را ستون 5 دشمن و ضد ایرانی خواندن کار بسیار بدتر از بد است. ......به کجا چنین شتابان.؟
پیغام من هم به آقای دوشوکی این است که جواب .... خاموشی است. خودتان را با جواب دادن ضایع نکنید. این تهمت ها و فحاشی ها.... ارزش جواب دادن ندارد. جایگاه و اعتبار خودت را حفظ کن. وارد گودال لجن برای کشتی گیری .....نشو. در پایان هردوی شما لجنی خواهد شد. این اعلامیه لجن پراکنی اصلا ارزش جواب دادن ندارد. بعنوان یک کرد ایرانی برای آقای ....ضد کرد و ضد بلوچ و صادرکنندگان این اعلامیه بسیار متاسفم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من فوری یک کمنت گذاشتم و پرسیدم چرا حالا و دیر؟ و پرسیدم گزارشگر کیست ؟ نقش دوشوکی در درج آن گزارش در این سایت چیست ؟
بعضی از این دوستان اتنیک ها و خلق ها از هر کوششی فروگرار نیستند برای اینکه به جنبش سراسری مردم ایران آسیب بزنند و ایجاد اغتشاش فکری کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام
صد آفرین به بهروز عزیز اینها با این کارهایشان که اصلا با دمکراسی منافات دارد ، گویا می خواهند برای جمهوری اسلامی آلترناتیو بشوند و توقع دارند تودۀ مردم بدنبال این عالی جناب ها افتاده و لبک گویان فرامین اینها را اجرا کنند !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اصول نه گانه در این بیانیه جنبش سکولار دمکراتها در کدام کنگره و در کدام سال توسط شرکت کنندگان تصویب شده اند؟
آقای دوشوکی، آیا شما هم این مصوبه بند 9 که می گوید مفاهیمی جعلی و ارتجاعی و تجزیه طلبانه را تصویب و امضا کرده اید یا همه اینها تراوشات ذهنی و توهمات خودبزرگ بینی خود دائی جان ناپلئون کبیر و سکولار است؟ چون این کنگره های سکولار دمکرات هرگز اعلامیه یا تفاهم و بیانیه و اصولی را بیرون نداده اند. فقط بقول خود دائی جان ناپلئون کبیر و سکولار پلاتفرم سالانه ای بوده و است برای اظهار نظر و سخنرانی. پس معلومه سر همه را شیره مالیدند. و از طرف آنها اصول و بیانیه تصویب کرده اند. چون افراد و گروه های وابسته به کنگره ملیت های ایران همه در این جلسات سالانه شرکت می کردند. اگر آنها از این اصول بخصوص بند 9 خبر داشتند که حضور آنها و تائید آنها از این بند واویلا است.
اعتراض دائی جان ناپلئون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام
البته امریکا از این کارها هر روز و در همه جا می کند ! اما وقتی با ما انجام می دهد ! دادمان گوش فلک را کر می کند . خوب به این متدد می گویند استاندارد دو گانه .
این یعنی سکولار دمکراسی شما به این قدر معلوم هست .
تازه شما بجای تبلیغ خود و برنامۀ خود با زدن گروه دمکراسی خواهان مشغولید ، این را اصلا نمی شود فهمید ! آنها که الترناتیو واقعی برای ایران هستند . مشکل شما با آنها کجاست ؟ آنها دشمنند یا رقیب ؟