همنشین بهار: شب، هاوانا می‌رقصد - به یاد فیدل کاسترو

کاسترو یکی از ماندگارترین انقلابیون قرن بیستم بود درگذشت. وی از ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۱، انقلاب کوبا را در «حیاط» خلوت آمریکا رهبری می‌کرد. دشمنانش بارها کوشیدند وی را سر به نیست کنند اما او با وجود نقشه‌های ترور، حمله آمریکا به خلیج خوک‌ها و پنج دهه تحریم اقتصادی توانست در دوران بیش از ۹ رئیس جمهوری آمریکا از دولت آیزنهاور گرفته تا بیل کلینتون در راس حکومت و انقلاب کوبا باقی بماند...ولی این همه داستان نیست.

 https://www.youtube.com/watch?v=A-6ChE4uafk

کاسترو در دسامبر ۲۰۰۷ کاسترو ضمن نامه‌ای که به مجلس ملی کوبا نوشت، اشاره نمود زمانی بر این باور بوده که می‌دانسته‌است چه باید کرد و قصد انجام آنچه را بدان معتقد بوده داشته‌است، اکنون اما چنین اعتقادی ندارد و زندگی چیز دیگری به ‌او آموخته‌است. وی اراده نیک داشت، از صداقت برخوردار بود و برای دستیابی به عدالت و آزادی انسان هم، تلاش زیادی کرد. نماینده اراده مردم کوبا در برابر زورمندان و یکی از بزرگترین و ماندگارترین انقلابیون قرن بیستم بود، اما...
اما فرزند محدودیت‌های زمان و اندیشه‌های بسته‌ بود. طی زمامداری وی در کوبا احترام به آزادی و نظام چند حزبی و انتخابات دمکراتیک زیر پا گذاشته شد و این گزاره که انقلاب پرولتری رد خور ندارد و ضرورت اجتناب ناپذیر تاريخ است، زیر سؤال رفت. ولی فراموش نکنیم که در سال‌های سیاه دیکتاتوری نظامی در قاره آمریکا، فقط امثال او به آزادیخواهان تحت تعقیب پناه می‌دادند. او بزرگتر از زندگی بود. یک درخت بود. درختی قدیمی...

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=441

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Be_Yade_Castro.mp3


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آیا با شهامت و صداقت میتوان اشاره و ادعا کرد که تجربه سوسیالیسم برای کوبا اشتباه و مضر بوده و اگر نظام دمکراتیک دیگری داشت وضعش بهتر میبود مخصوصا در میان جزایر دیگر کاریبیک و یا اقیانوسیه ؟
عدم انتشار شده: 
false