اعتراض به تحقیر و توهین بلوچها در بیمارستان های بلوچستان

اعتراض به تحقیر و توهین بلوچها در بیمارستان های بلوچستان
بدرفتاری، تحقیر و توهین به زنان و مردان بلوچ که به بیمارستانها و مراکز درمانی در شهرهای مختلف بلوچستان رجوع می کنند؛توسط کادر غیر بومی بیمارستان ها به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. بیماران و مراجعین بلوچ علاوه بر محرومیت و تبعیض و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی باید دندان بر روی جگر گذاشته و بالاجبار رفتارهای توهین آمیز بخش قابل توجه ای از کادر بیمارستانی غیر بومی را نیز با شکیبای دردآلود تاب بیاورند کنند. این وضع غیر قابل تحمل باید

 تغییر پیدا کند. اعتراضات به اینگونه رفتارها باید رساتر شود. نمایندگان مجلس، فرهیختگان و علما باید صدای اعتراض خود را بلند کرده و اجازه ندهند با مردم بلوچ و بخصوص با زنان بلوچ اینگونه رفتار تند و توهین آمیز داشته باشند؛ تا سکوت اجباری ما علامت رضای ما تلقی نشود. باید با صدای رسا فریاد زد "نه به توهین"
https://www.youtube.com/watch?v=MgOBIcJmrNM

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: