حزب سکولار دموکرات ایرانیان نمی خواهد مردم را به کشتن دهد

واقعیت این است که وقتی جنبش مردم برخیزد رهبری غلط می تواند باعث شکست شود، چه این رهبری بخاطر وابستگی به قدرت های خارجی با جان مردم بازی کند و چه بخاطر مردد بودن در مورد قدرت سیاسی در داخل و فقدان درک درست از اپوزیسیون و ناتوانی در ایجاد اتحادهای لازم در برهه وضعیت انقلابی

آقای آریو شهبانی چند روز پیش در پی جدایی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مصاحبه ای با آقای کیانوش توکلی مدعی شد که این حزب به دلیل آنکه با حمله نظامی به ایران مخالف است می خواهد مردم ایران را در مقابله با رژیم توتالیتر تنها بگذارد و عملاً مردم ایران را به خیابان کشد و به کشتن دهد (1). تا آنجا که به بحثهای ایشان در مورد حزب سکولار دموکرات ایرانیان و نمایندگی کردن سکولار دموکراتها مربوط می شود بطور مفصل دو روز پیش بحث شد (2). آقای حسن اعتمادی رییس شورای مرکزی حزب نیز امروز در گفتگو با آقای کیانوش توکلی پاسخهای روشنی در مورد دلائل مخالفت حزب سکولار دموکرات ایرانیان با حمله نظامی به ایران که مورد حمایت آقای آریو شهبانی است، ارائه کرد (3). همچنین روز گذشته این قلم در مورد همه اینگونه نظرات تجویز حمله نظامی و جایگزین کردن اقدام خشونت آمیز به جای فعالیت بدون خشونت در جنبش سیاسی ایران، به تفصیل وارد بحث شد (4). اما در مورد ادعای کشیدن مردم به خیابان. نخست آنکه دست هیچ حزب و گروهی نیست که مردم را به خیابان کشد یا انقلاب راه اندازد، کسانی هم که از خود و گروه خود یا کل اپوزیسیون و یا حتی از قدرتهای جهانی چنین تصوری دارند الفبای سیاست را نمی دانند. وضعیت انقلابی چیزی نیست که بشود اختراع کرد (5)، اما وقتی بوجود آمد باید آنرا درست رهبری کرد. یکسال بعد از آغاز جنبش سبز روزی که آقای مهندس موسوی مردد از سویی در حال مذاکره در بالا بود و از سوی دیگر مردم را در خیابان میان زمین و آسمان رها کرده بود نوشته ای با عنوان "آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید" منتشر شد که دقیقاً همین مطلب را به تفصیل مورد بحث قرار می داد و سیر بعدی حوادث هم صحت نظر را ثابت کرد و آقای موسوی هیچگاه در این مورد حرفی نزد (6). واقعیت این است که وقتی جنبش مردم برخیزد رهبری غلط می تواند باعث شکست شود، چه این رهبری بخاطر وابستگی به قدرت های خارجی با جان مردم بازی کند و چه بخاطر مردد بودن در مورد قدرت سیاسی در داخل و فقدان درک درست از اپوزیسیون و ناتوانی در ایجاد اتحادهای لازم در برهه وضعیت انقلابی. به خوانندگان توصیه می شود همان نوشتار مورد اشاره را که 8 سال پیش خطاب به آقای موسوی نوشته شده، بخوانند و خود قضاوت کنند (7).
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دهم آذر ماه 1396
December 1, 2017
پانویس:
1. آریو شهبانی: حزب سکولار دموکرات ايرانيان مخالف حمله نظامی است و لذا من از عضويت در آن استعفا دادم
https://www.youtube.com/watch?v=0pVtLXa0FDQ
2. آیا قرار است همهء سکولار دموکرات ها در حزب سکولار دموکرات ایرانیان متشکل شوند؟
http://www.ghandchi.com/1708-isdparty.htm
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Sam...
منوچهر يزديان، معاون دبيرکل حزب سکولار دموکرات ايرانيان: با صدای بلند اندیشیدن: پاسخ به مقاله ای از سام قندچی گرامی
http://isdmovement.com/2017/1217/120117/120117-Man...
3. حسن اعتمادی در گفتگو با کیانوش توکلی: چرا حزب ما ،با حمله نظامی به ایران مخالف است
http://www.iranglobal.info/node/63369
4. بجای آریو شهبانی با امیرعباس فخرآور و شهریار آهی بحث کنیم
http://www.ghandchi.com/1710-amir-abbas-fakhravar.htm
5. نتیجه وضعیت انقلابی همیشه یکسان نیست
http://www.ghandchi.com/1396-natijehe-vazeiate-eng...
بحثی درباره شورش کور، انقلاب و رفرم
http://www.ghandchi.com/1406-shooresh-enghelab-ref...
6. این مطلب در بیست و چهارم خرداد ماه 1389 نوشته شده است
آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید!
http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm
7. همانجا
مطلب مرتبط
چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm
دکتر نوری علا در گفتگو با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن در اول ماه دسامبر 2017: از پنجمین کنگره سکولار دموکراتها در کلن آلمان تا شرایط پیش رو
https://www.youtube.com/watch?v=EMKWtcV9XOU
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.