ایران نباید قربانی اهداف پان اسلامیست ها گردد!

ایران نباید قربانی اهداف پان اسلامیست ها گردد!

33سال است که پان اسلامیست ها، ایرانیان را به گروگان گرفته اند و استراتژی مبتنی بر تجاوز آئینی،فرهنگی، سیاسی و نسل کشی و آئین کشی پیشه کرده اند. آنها دستاوردهای ملت ایران را یکی پس از دیگری محو کرده و با سیاست کشورگشائی پان اسلامیستی، ملت ما و ملت عراق را به باتلاق جنگ 8 ساله فرستادند. نتایج فاجعه بار پان اسلامیزم خمینی و پان عربیسم  صدام، از دست دادن جان های شیرین بیش از یک میلیون نفر و ویرانی دو کشور بود.

جمهوری اسلامی پس از سه دهه  اسلامیزاسیون و اعمال سلطه، ایران را به قهقرای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی کشاند و اکنون با شکست کامل و بن بست همه جانبه، در برابر  چشم انداز خیزش ملی و انفجار های توده ای قرار گرفته است.

در چنین شرایطی جنگ به بهانه انرژی هسته ای، وسیله ای برای سرپوش نهادن بر ناتوانی ها، ناسازگاری ها و شکست سلطه اسلام سیاسی در ایران است.

شکست های پان اسلامیستها به عرصه ملی محدود نمیشود، جمهوری اسلامی بعنوان نماد ترور، بربریت و توحش شهرت جهانی یافته است و در افکار عمومی جهانی منزوی و مطرود است. تنها حامیانشان مرتجع ترین جریانات اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق، ترکیه و ... می باشند که تا زمانی از پشتوانه مالی آنها برخوردار شوند، از ستاد رهبری ارتجاع پان اسلامیستها، پشتیبانی  مشروط می کنند.

شرایط انفجاری در داخل کشور و عزم جهانی برای مهار کردن پان اسلامیسم، جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار داده است که برای بقاء ننگین خود آماده است تا بار دیگر منافع ایران و ایرانیان را قربانی اهداف پان اسلامیستی نماید.

در شرایط کنونی که پان اسلامیسم نام ایران  و پرچم ایران را سپر بلای خود کرده است، می بایستی خلع مشروعیت سیاسی  نظام را هدف مشترک ایراندوستان قرار داد و با همپیمانی بر سر؛  نه به جنگ، نه به تجاوز خارجی، آری به همپیمانی ملی  جهت ریشه کن کردن جباریت در کشور متشکل شد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.