همنشین بهار: ماه به دیدار زمین می‌آید - Supermoon

https://www.youtube.com/watch?v=e_KDTct4ANA

ماه چشم براه صاحبدلی است که عظمت در نگاهش باشد نه در آنچه می‌بیند. ماه نیز تنهاست و در انتظار آشنایی‌ست که با او حرف بزند و برایش دست تکان دهد. بسیاری از ما با اینکه زیاد به آسمان نگاه می‌کنیم، ماه را نمی‌بینیم. نه به این خاطر که مثلاً هوا ابری است یا هلال ماه دیده نمی‌شود. وقتی هم دیده می‌شود و درحالت بدر کامل است، باز آن را تمام و کمال نمی‌بینیم. چرا؟ چون ماه، «حجاب» دارد و رو می‌گیرد! آنچه ما می‌بینیم تنها نیمه پیدای ماه است. سمت پنهانش رُخ نمی‌نماید. بگذریم که اساساً نباید سراغ نیمه پنهان ماه گشت. چون کّل آن در تاریکی است! ترانهِ سرکش گروه موسیقی راک (پینک فلوید Pink Floyd) هم، همین را می‌گوید:
There is no dark side of the moon , in fact it's all dark  

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=170  


 همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: