تورج اتابکی و کتاب قربانیان زمان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود جناب ائلیار
بسیار زیبا بود کار شما که این گزارش را به تصویر گذاشتید. این کشتار فقط برای ایرانی ها نبود. لنین بسیاری را در منطقه قفقاز به نسل کشی کشاند و بسیاری که خانواده ی خود را از دست دادند به ایران پناه آوردند و به آنها بعنوان ایرانی شناسنامه با فامیل ایرانی داده شد. این کشتارها فراموش نخواهد شد حداقل برای نسل های بعد این افراد مبارز که جلوی حرکت کمونیست ایستادند و در منطقه قفقاز جلوی لنین و استالین سر خم نکردند.
عدم انتشار شده: 
false