صادق زیباکلام: آیا باید از روحانی عبور کرد یا کنار او ماند؟