بازنشستگان و مالباختگان در آزمونی کامیاب از پیوند دادخواهان

گردهمایی بزرگ هم میهنان بازنشسته و مالباخته در 19 آذر 1396، آزمونی کامیاب از پیوند گروه های گوناگون اجتماعی در دادخواهی از ستم و تباهی رژیم جمهوری اسلامی بود

 گردهمایی همزمان هزاران هم میهن بازنشسته و مالباخته و  شهروندان همراه با آنان در روز 19 آذر 1396 [1] و شعارهای رسا و کوبنده ی آنان بر ضد فساد و دزدی نهادها و سران رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در برابر مجلس رژیم، عظمت نیروی مردم ایران را به هنگام یکدستی و همبستگی به روشنی نشان داد.

امروز، 19 آذر 1396، هزاران تن از هم میهنان بازنشسته و مالباخته، همزمان، درگردهمایی شکوهمندی در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی شرکت جسته، از ستم و فساد رژیم دادخواهی کردند.

میدان بهارستان و خیابان های اطراف آن انباشته از ایرانیانی شد، که دولت فاسد حسن روحانی و مجلس فرمایشی رژیم را آماج اعتراضات کوبنده ی خویش می ساختند.

با وجود کوشش نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم برای پراکنده ساختن همایشگران، جمعیت انبوه مردم خشمگین با ایستادگی و در کنار هم فریادهای دادخواهی خویش را سر داده، نمایشی پر فروغ از قدرت و همبستگی ملی ارائه دادند.

شعارهایی چون: "مجلس، دولت! بس است فریب ملت"، "روحانی، حیا کن!  فکری به حال ما کن"، " حقوق بازنشسته، زیر عباست امروز"، "دولت و سیف همدستند، پیمان دزدی بستند"  نشان می دهند که ایرانیان نه تنها سرچشمه ی فقر و فساد را در میهن خود به خوبی شناخته اند، بلکه از این دلاوری ستایش انگیز نیز برخوردارند که سرچشمه ی تباهی های امروز جامعه ی ایران را، که همانا فساد و ستم رژیم حاکم است، با صدای بلند در برابر مراکز اصلی حکومت به چالش کشند.

هرچند که سبب ظاهری گزینش روز 19 آذر برای گردهمایی دو گروه مهم پیشگام در دادخواهی ملی در ایران امروز، یعنی بازنشستگان و مالباختگان، حضور رئیس جمهور رژیم، حسن روحانی، برای ارائه ی لایحه ی بودجه ی 1397 به مجلس بود، اما نتیجه ی این همزمانی، آشکار ساختن این حقیقت بود که گروه های گوناگون اجتماعی، زمانی که گردهم می آیند، چنان نمایش عظیم و شکوهمندی از اراده و قدرت ملی عرضه می کنند که نهادهای سرکوب امنیتی و انتظامی رژیم را یارای ایستادگی در برابرشان نیست.

همایش بزرگ هم میهنان بازنشسته و مالباخته در 19 آذر 1396، آزمون کامیابی بود که به همه ی ایرانیان یادآوری کرد که راه پیروزی بر هیولای اهریمنی فساد و جنایت، یکپارچه سازی نیروی ستم ستیز گروه های اجتماعی گوناگون میهن است.

همزمان و یکدست ساختن گردهمایی ها و دادخواهی های گروه های گوناگون مردم، چون کارگران، فرهنگیان، مالباختگان، بازنشستگان، دانشجویان، کارمندان، ارتشیان، جویندگان کار، خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی و مدنی و دیگر گروه های زیاندیده از ستم حکومت تبهکار جمهوری اسلامی، نیاز روز جامعه ی ایران و گامی اساسی برای آشکار ساختن اراده ی ملی و برانداختن بنیاد ستم و تباهی است.

* * * * * * * * * * *

پی نوشت:

 [1]     http://www.iranglobal.info/node/63536

                                                       

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.