توفان امروز مالباختگان در تهران

ویدئو
امروز، 26 آذر 1396، خیابان های منطقه ی بازار تهران از فریاد رسای دادخواهی هزاران تن از هم میهنان مالباخته و مردم همراه با آنان پر شد.
انبوهی از مردم خشمگین از ستم و فساد رژیم جمهوری اسلامی، که هستی خود را به خاطر کلاهبرداری مشتی دزد حزب اللهی با پوشش "مؤسسات اعتباری" از دست داده اند، از بامداد امروز به سوی دادسرای مرکزی تهران شتافتند تا بیزاری خود را از ستم حکومت سراپا فاسد فریاد کنند.
مزدوران انتظامی رژیم، با هجوم به مردم برخی را مضروب و شماری را دستگیر کردند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: