رئیس جمهور به وعده خود در مورد مشارکت اقوام در دولت عمل کرد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام _ جناب مشدی عیبادعزیز،شمابفکرم ازتفکرچپ انترناسیونالیستی پیروی کرده هنوزبادنیای خودآشنانشده ایی.
دوست عزیز،شاید هشت سال یابیشتراست که این حقیربااین سایت آشنایی دارم وگهگاهی کامنت می گذارم.
اگردوستان درسایت صداقت داشته باشند،من اولین نفری بودم که ازتفرقه وازعدم اتحادگروه ها سخن گفتم.
البته دلایل اش رانیزشمردم.حتی چندین بارازتفکرپان ایرانیستی آقای دوشکی وامثال آنهاحرف زده ومتن نوشتم .
این مشکل نه تنهامشکل آقای دوشکی است،بلکه مشکل کل چپ ها ودیگرروشنفکران ایران است که غیرازمحورذهن خودجای دیگررانمی بینند.
آقای دوشکی ،جدیدا تغییراتی اساسی درتفکرخودداده است،این رابایدبه فال نیک گرفت،شماخودرااصلاح کنید،آنهاییکه نمی توانند این بروزشدن آقای دوشکی هاراببینند،خودمشکل دارند.
آقای دوشکی درچندماه گذشته میتوان گفت به واقعیتهای جامعه رئالترازدیگران برخوردمیکند،تادیگران.
مشکل گروه های چپ درآبدت
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
از حق نگذرم ویدئوی طنز بسیار بسیار جالبی است. ولی با اینهمه، گمان نمی کنم اگر آقای دوشوکی هم بجای آقای روحانی بود، به کسی جز نزدیکان خودش اعتماد می کرد.
مهمترین مدرکم برای این ادعا، اپوزیسیون آشفته و متفرق جمهوری اسلامیست، که علیرغم تمامی تلاشها برای انسجام و اتحاد حول برنامه ای مشخص و مشترک برای حال و آینده ی کشور، در تمامی چهل سال گذشته هر گروهی از گروههایِ اپوزیسیون ترجیح میدهد بجای در کنار دیگران و همه ی ایرانیان بودن، فقط در کنار "اقوام"، نزدیکان و آشنایان خود باشد.
سالهاست آقای دوشوکی رنج تحقیق در باره ی اقوام و گروههای مختلف ملی کشورمان بخصوص مردمان بلوچ ایرانی را بر خود پسندیده است، حال سئوال اینجاست، چه میزان آقای دوشوکی موفق شده تا با دیگر اقوام ایرانی هم در تماسی مشترک برای ایجاد طرح و برنامه ای مشترک برای تمام ایران و مردمانش باشد؟
عدم انتشار شده: 
false