یادداشتی برای آقای آریو شهبانی و خانم مهدیه فراهانی

سام قندچی
دو هزار سال از تألیف کتابهای ارسطو می گذرد و هنوز پژوهشگران مختلف در مورد برداشت از دیدگاه های ارسطو، اختلاف نظر دارند.

کامنتی از آقای آریو شهبانی زیر یادداشتی که روز گذشته در مورد تحلیل آقای امیر عباس فخرآور از انقلاب ۵۷ نوشتم، در ایران گلوبال درج شده است(1). اگر برداشت اینجانب از کتاب آقای فخرآور غلط است، مسأله ای نیست که اشتباه اینجانب را آقای فخرآور یا آقای شهبانی یا هر کس دیگری نشان دهد. امیدوارم استفاده از مثال ارسطو در اینجا آقایان فخرآور و شهبانی را ناراحت نکند، اما دو هزار سال از تألیف کتابهای ارسطو می گذرد و هنوز پژوهشگران مختلف در مورد برداشت از دیدگاه های ارسطو، اختلاف نظر دارند. شخصاً درباره نظرات ارسطو (2) بحث کرده ام و خوشحال هم می شوم پژوهشگران دیگر اشتباهات این قلم را نشان دهند. اما لحن شخصی آقای شهبانی در کامنت مورد اشاره بسیار نامناسب بود. اگر در دوماه گذشته در مورد مصاحبه های آقای آریو شهبانی (3) چند نوشته از این قلم منتشر شد به این دلیل بوده که بحثهای مشابهی را در میان آنهایی که خود را نسل سوخته (4) می نامند، مشاهده کرده ام و هدف، کنکاش در مورد آن موضوعات بوده و نه شخص ایشان و حالا هم پشیمانم که از آقای آریو شهبانی حتی نام برده ام. سالهاست در ایران گلوبال مقالاتم چاپ شده و از ذکر نام نویسندگان ایرانگلوبال پرهیز کرده ام و فقط به موضوعات پرداخته ام. برای دو هفته نیز آقای کیانوش توکلی (5) از اینجانب خواستند مقالاتم را برای نشر در ایران گلوبال به همکارشان خانم مهدیه فراهانی ارسال کنم و هیچ اطلاعی نداشتم که ایشان همسر آقای آریو شهبانی هستند. از خانم مهدیه فراهانی سپاسگزارم که زحمت درج مقالاتم را در آن مدت متحمل شدند. اما نه با آقای آریو شهبانی و نه با خانم مهدیه فراهانی هیچگونه آشنایی نداشته و ندارم و برای هردو نیز بهترین ها را آرزو دارم.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
ششم دی ماه 1396
December 27, 2017

پانویس:
1. فخرآور و کمونیستهای ایران
http://www.iranglobal.info/node/63762
http://www.ghandchi.com/1823-iran-communists.htm
2. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm
Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm
3. آریو شهبانی
https://goo.gl/wqVP4b
4. شرح حالی از نسلهای سوخته
http://www.ghandchi.com/953-nasle-sookhteh.htm
5. سپاس از کیانوش توکلی و ایران گلوبال
http://www.ghandchi.com/1821-keianosh-tavakkoly.htm

منبع: 
http://www.ghandchi.com/1825-yaaddaasht.htm
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.