مشهد تهاجم علیه حکومت اسلامی را آغاز کرد!

امروز شهروندان مشهد استارت تعرض به حکومت اسلامی را اغاز کردند.

مبارک باد!

 

خشم فروخفته 40 ساله باشندگان ایران، در آستانه سر باز کردن است. مبارزات دادخواهانه جامعه ایرانی در شهرهای مختلف کشور برای مطالبات شان با بیخیالی حکومت اسلامی و تهدید و سرکوب پاسخ داده شد.

 جامعه ایرانی به تجربه دریافته که حکومت اسلامی در تضاد بنیادی با منافع ملی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی اش قرار دارد و در چهار دهه گذشته تیشه به ریشه فرهنگ، تاریخ، هویت و سرمایه مادی و معنوی ایران و ایرانیان زده است.

اکنون جامعه ایرانی بیزاز از حکومت اسلامی و اسلامگرایان، در آستانه تعیین تکلیف با این نظام بدکاره، نکبت بار، ایرانفروش و انسان ستیز قرار دارد.

امروز شهروندان مشهد استارت تعرض به حکومت اسلامی را اغاز کردند.

مبارک باد!

به نظر میرسد که جامعه ایرانی دوران رکود و تدافع در برابر تهاجم اسلام سیاسی به ایران و ایرانیت را پشت نهاده و در آستانه تعرض به کلیت نظام قرار دارد.

در این دوران حساس و سرنوشت ساز که اسلام سیاسی، ارتجاع منطقه و جهانی در کمین نشسته اند تا وظایف معوقه حکومت اسلامی را ادامه داده و ایران و جامعه ایرانی را درهم شکنند، ما باید با ایجاد یک اراده آگاه، دوراندیش، دادخواه،  آزادیخواه و سکولار دمکراتیک، نظام جایگزین حکومت اسلامی را بر پرچم خود شفاف بنویسیم، راه فردای مردمان ایران را به آنها نشان دهیم، در کوی و برزن، محیط زیست و محیط کار، اندیشه وفاق ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری ایرانی را به خواست فوری باشندگان ایران ارتقاء دهیم.

برای حضور در پیکار آزادیخواهانه جاری و هدایت هدفمند مبارزات سراسری جامعه ایرانی، سازماندهی رهبران عملی (کنشگران) جنبش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. برای پاسخگوئی به این نیاز، کنشگران جنبش خیابانی می توانند خود را در محیط کار و زیست در "مهستان های خودمدیریت سکولار دمکرات" سازمان دهند و قطب آزادیخواه و ایراندوست جامعه را برای خلع قدرت از حکومت اسلامی، از لحاظ سیاسی و اجرائی اماده کنند.

در مبارزه برای تعیین تکلیف نهائی با اسلام سیاسی، ما نه می توانیم با شعارها و ادبیات سیاسی و دینی اسلام سیاسی همراهی کنیم و نه میدان را برای تفاله های پیرامونی نظام ویا احیاء گران نظام ستم شاهی باز نمائیم.

شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری ایرانی

زنده باد ازادی،

مرزهای سیاسی ما را با دشمنان آزادی، دادگری، رفاه همگانی، آبادی ایران و سربلندی ایرانیان بخوبی نشان میدهند.

پس از درهم کوبیدن حکومت اسلامی، میهن ما شایسته حکومتی سوسیال و لائیک دمکرات است و این هدف در آلترناتیو جمهوری ایرانی تبلور دارد!

منبع: 
ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالي قوميتگراي فارس محور،،شماكه باكوچكترين وزش باد درتركيه ،دردشقيقه ميگيريدبازهم طبق معمول آدرس عوضي داده وفقط بخش مذهبي رژيم فارسي اسلامي رادرنظرداريد وبنمايندگي ازطرف بيش ازنصف جمعيت ملل غيرفارس زبان حرف كذب ميزنيدلطفا به نوشته هاي چپ هاي كماكان مترقي ازجمله محمدرضا شالگوني استادومعلم ايدئولوژيك وتربيت دهنده شمامراجعه كنيد.تازمانيكه زبان فارسي دولتي زبان رسمي باسمه اي وتحميلي است حكومت ايران كماكان تحت حاكميت ملت فارس يا بقول فاشيستها"قوم "فارس است .بله همه فاشيستها سعي دارند ملل ايران رااقوام بنامند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آذربایجانیها هم شاه و هم شیخ فارسهارا در صد سال اخیر خوب تجربه کرده اند هر دو شان از یک گماش هستند. اوپوزیسیونشان هم از همان گماش هستند/
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیام شما دریافت شد!
هنگامی که ایرانیان خود را برای بزیر کشیدن حکومت اسلامی آماده می کنند، نسخه شما اینست که: "اگر ترکها و کردها و عربها و بلوچها بخواهند و تصمیم بگیرند، و استقلال را انتخاب بکنند و سازمان ملل هم زیرش را امضا بکند" آنها چه خواهند کرد؟
شما در همسوئی با حکومت اسلامی می خواهید در دل مردم هراس بیاندازید تا از ترس جنگ و برادرکشی، به ماندن حکومت اسلامی رضایت دهند. در خطا هستید عالیجناب!
استقلال خواهی و جدائی طلبی نه خواست جامعه ایرانی، بلکه سیاست امریکا، شیوخ عرب، ترکیه و محافل بی ریشه در خارج کشور است. پیام شما لااقل به تعدادی از شهروندان مشهد که امروز در خیابان بودند رسید و پاسخ شان اینست که؛
حکومت اسلامی باید برود! من اضافه می کنم:
سیاست اسلامیزاسیون در ایران شکست خورده و جامعه ایرانی به چنان آگاهی سیاسی دست یافته که اجازه ندهد فاشیسم قومی جایگزین فاشیسم دینی شود!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز آرزوی اکثر مردم، محو این رژیم است ولی برای بعد از آن طبق قوانین دمکراسی، هر کسی حق آنرا دارد که به فکر سرنوشت ملت خود باشد با تاریخهای ساختگی نمی توان برای دیگر ملیتهای ساکن ایران نسخه صادر کرد، اگر ترکها و کردها و عربها و بلوچها بخواهند و تصمیم بگیرند، و استقلال را انتخاب بکنند و سازمان ملل هم زیرش را امضا بکند، آیا می شود به ملتهای ساکن ایران و سازمان ملل بگوئید که شما غلط می کنید، چون من آنم که رستم بود پهلوان؟ استقلال بی استقلال؟؟؟؟؟؟ اردوغان چه ربطی به تجاوز جامعه فارسی به هویت و زبان مادری من ترک دارد؟ که شما در هر نوشته ائی به صحرای کربلای اردوغان و علیوف می زنید، تا کی باید از تجاوز به حقوق ملتهای محروم و محروم از تحصیل زبان مادری باید حمایت کنید،؟ اردوغان را ول کنید از حقوق ملل محروم بزبان مادر حمایت کنید، حمایت از ظالمان کار هر ننه قمری است.