بررسی اعتراضات مردم در سراسر ایران

در این برنامه به بحران ها در سراسر ایران واعتراضات مردم اشاره شده است و همچنین ایجاد یک الترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است …..برنامه چشم انداز از تلویزیون کلمه ..
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
امروز جمعه هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد مثل تمام اعتراضات و اعتصابات بی سرانجام

فردا مردم مثل ایام عادی مثل روزهای قبل به سر کارهای خود می روند و اون دو سه نفر میمانند و حوض خالی شون
این دیگه بررسی نداره
عدم انتشار شده: 
false