پیشگویی خمینی از قیام مردم در یوم الله درست در آمد

پیشگویی آیت الله خمینی از قیام مردم در یوم الله ۹ دی درست از آب درآمد

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: