قدرت زحمتکشان!

ننگ و نفرت بر رژیم ظلم و استبداد باد توده زحمتکش از چنگ ستم آزاد باد کشوری تاکی اسیر چنگ این جلاد ها از طریق انقلابی، قطع این بیداد باد

قدرت زحمتکشان!
حسن جداری
خواهم که فریادی کشم ازدست این جلاد ها
این حاکمان کینه جو، وین دیوخو شیادها
از جور این آدمکشان، واز کین این نامردمان
بر آسمان باید رسد از توده ها، فریادها
بااین همه بیداد ها، دانم که آخر بگسلد
باقدرت زحمتکشان، زنجیر استبدادها
غرش و فریاد!
حسن جداری
ننگ و نفرت بررژیم ظلم و استبداد باد
توده زحمتکش از چنگ ستم، آزاد باد
بین ملاهای حاکم، نیست فرق ماهوی
سرنگون با دست ملت، کل استبداد باد
تا اساس ظلم این آدمکشان ویران شود
پهنه ایران سراسر،غرش و فریاد باد
این حکومت پایه اش بر قتل و برآدم کشی است
دستگاه ظلم این آدمکشان، بر باد باد
در نبرد سهمگین با ارتجاع کینه توز
توده زحمتکشان را عزم چون پولاد باد
با قیام توده ها، با انقلاب توده ای
واژگون کاخ ستم از ریشه و بنیاد باد
کشوری تاکی اسیر چنگ این جلاد ها؟
از طریق انقلابی ، دفع این بیداد باد!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
کاش در عالم نشان از عنصر ملا، نبود
وین بساط زهد و تزویر و ریا بر پا نبود
در میان این همه سفاک ها، ضحاک ها
کس به تاریخ بشر، وحشی تر از ملا نبود
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای جداری این چکامه تاریخ ادبیات کشور ما را پر افتخار میکند .آفرین بر شما وقلم پر توان شما باد.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
آقای جداری گرامی ، شما چرا میدیا را برای گذاشتن مطالب نوشتاری تان انتخاب می کنید ، باید بخش مقاله را انتخاب کنید
عدم انتشار شده: 
false